Basın Açıklamaları

15-16 Haziran yolumuzu aydınlatıyor

İşçi sınıfının büyük yürüyüşünün yıl dönümü olan 15-16 Haziran tarihleri bizlere, ülkemizin kurtuluşunun başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halkın örgütlü gücüyle mümkün olacağını bir kere daha hatırlatmaktadır.

1970 yılında “ülkemizde işçi sınıfı yoktur” denilerek Türkiye’nin kurtuluşunu düzen güçleri arasındaki mücadeleye bağlama arayışları, 15-16 Haziran yürüyüşüyle fiili olarak ortadan kalkmıştı. 15-16 Haziran Direnişi’nde ayağa kalkan işçi sınıfı, mücadele tarihi içinde daha pek çok kez ayağa kalkarak, siyasette gerçek değiştirici gücün kim olduğunu göstermişti. DGM direnişleri, Tariş direnişi, Bahar eylemleri, Tekel direnişi gibi işçi sınıfı tarihine yazılan bu mücadeleler, tek başına bir işçi mücadelesi olarak değil doğrudan sınıf savaşının tarihleri olarak da görülmelidir.

Bugün bir kez daha sınıf mücadelesinden ve işçi sınıfından umudunu yitirenlerin, düzen siyasetindeki kutuplaşmadan medet umduğu bir dönemde 15-16 Haziran Direnişi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

15 Haziran 2018

To Top