Basın Açıklamaları

99 Yaşındayız! 

Ülkemizin en köklü partisi Türkiye Komünist Partisi’nin 99. yaşını kutluyoruz. 99 yıllık tarihinde eşitliğin, özgürlüğün, emeğin, bağımsızlığın, laikliğin ve adaletin kavgasını yürüten Partimiz, bugün de paranın padişahlığına, yabancının roketine ve yobazın karanlığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

10 Eylül 1920 yılında Bakü’de kurulan Partimiz, 99 yıllık mücadele tarihinde her türlü baskıya, yasaklamalara, adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve devlet şiddetine karşı mücadeleyle şekillenen ve nice yoldaşımızın büyük bedeller ödediği şanlı bir geçmişe sahiptir. Mustafa Suphilerin, Ethem Nejatların, Şefik Hüsnülerin, Nazım Hikmetlerin, Hikmet Kıvılcımlıların, Zeki Baştımarların, Behice Boranların, İsmail Bilenlerin partisi, bugün yaşıyor, savaşıyor!

12 Eylül 1980 sonrası Partimiz saflarında görülen likidasyona karşı durarak, sosyalizm ve parti bayrağını yerden kaldırıp Parti’yi yeniden örgütleyerek bugüne taşıyan bir GELENEK bizimle devam ediyor!

Geleneğimiz geleceğimizdir.

Türkiye Komünist Hareketi bu geleneğin mirasçısı ve devamcısı olarak büyük bir mücadeleye girişmiş durumdadır! 99 yıllık şanlı mücadele tarihimiz, bugün bizlere daha büyük görevler yüklemektedir. 99 yıllık birikimi, kimliği ve geleneği geleceğe taşıyacak, inadına devrim ve sosyalizm şiarından tek milim bile sapmadan Türkiye işçi sınıfının örgütlü temsiliyetini ve sosyalizmin toplumsal gücünü oluşturacak ülkenin komünist partisini örgütlüyor, büyütüyor ve yükseltiyoruz!

99 yaşındayız; ne yolun başındayız ne de denenmiş yolların sonundayız!

Bugün ülkemizde gericilik bütün karanlığıyla ülkenin üstüne çökmüş, emperyalizm ülkemizin ekonomisini, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmiş, burjuvazi emekçilerin sömürüsü üzerine harami düzenini kurmuş, başkanlık rejimi adıyla Osmanlı havarileri saltanat hayallerine kapılmış, emperyalist işgal koşullarında kurulan 1923 Cumhuriyet’i yıkılmıştır. Milyonları oluşturan emekçilerin payına ise yoksulluk, işsizlik, sömürü, adaletsizlik ve çalışırken iş cinayetlerinde ölüm düşmektedir. Gençlere geleceksizlik, çocuklarımıza istismar, kadınlarımıza şiddet kalmıştır. Laiklik bitmiştir, bağımsızlık yoktur, hukuk kağıt üzerindedir, Meclis tasdik kurumundan ibarettir, demokrasi bir kişinin iki dudağı arasındadır.

Madem burjuvazi yeni bir rejim kurdu, işçi sınıfının neferleri olarak biz komünistler de emekçilerin partisini, ülkenin komünist partisini “yeniden kuruyoruz”! Ülkemizi emperyalizme teslim eden, gerici karanlığı emekçi sınıfların sömürüsüne örtü yapan, paranın egemenliği için emekçileri köleleştiren bu düzene ve burjuvaziye karşı “yeni bir cumhuriyet” şiarıyla yeni bir mücadele dönemini başlatıyoruz.

İşgal ve saltanat yıllarında kurulan Partimiz, bugün de emperyalist işgale, diktatörlük heveslilerine, gerici yobazlığa ve burjuvazinin haramiler düzenine karşı yeni bir Cumhuriyet mücadelesini başa yazmıştır.

Partimizin 99. Kuruluş yıldönümünde ülkemizin  ilerici, yurtsever, cumhuriyetçi ve emekten yana bütün yurttaşlarımızı, işçileri, aydınları, gençleri, kadınları yeni bir Cumhuriyet mücadelesine çağırıyoruz!

Partimizin 100. Yılında yeni bir atılımı gerçekleştirmek üzere bütün komünistleri Parti saflarına çağırıyoruz!

99 yıl önce temelleri atılan ve Türkiye’nin en köklü Partisi’nin orak-çekiçli bayrağını ülkenin her yerinde dalgalandırmaya çağırıyoruz!

Emek, bağımsızlık, laiklik ve sosyalizm için 99 yıllık tarihi geleceğe taşıyacak yeni bir dönemin arifesindeyiz!

  1. yaşımızda umutla!

Türkiye Komünist Hareketi

To Top