Basın Açıklamaları

ABD Suriye’den elini çek!

ABD’nin işgal ve bölme politikasına ortak olunamaz!
ABD Suriye’den elini çek!

Cihatçı çeteleri kullanarak Suriye’de kendisine bağımlı ılımlı İslamcı bir yönetim hedefleyen ABD emperyalizmi, bugün gelinen noktada bu hedefe ulaşamazken, yeni bir planı devreye sokmaya çalışmaktadır.

Cihatçı çeteler eliyle Suriye’nin yıkımına ve yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan ABD emperyalizmi, bugün Suriye’nin parçalanması için adımlarını hızlandırmaktadır. Cihatçı çetelerin Suriye’de kaybetmeye başlaması, emperyalist devletleri harekete geçmeye itmiş, Suriye’ye askeri bir müdahale için zemin oluşturma gayreti içine sokmuştur.

Önümüzdeki günlerde Suriye’nin emperyalizm tarafından vurulması kimse için şaşırtıcı olmamalıdır. Ancak bu adımın altında yatan Suriye’nin fiili olarak bölünmesi ve parçalanması hedefidir. Suriye’ye gözdağı verilerek ya da fiilen vurularak emperyalist bölünme planları devreye sokulacaktır. Görüldüğü üzere, Suriye’nin kuzeyi ve doğusunun emperyalizm tarafından koparılarak parçalanması süreci hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Emperyalizmin Suriye’ye yerleşmesinin “teması” IŞİD karşıtlığı olurken, Kürt siyaseti ABD emperyalizmin askeri aracı haline gelmiş, emperyalizmin yerleşme zemini bugün PYD ile yapılan işbirliği ile devam etmiştir.

Bütün bunlarla birlikte, Türkiye’nin Afrin Operasyonu konusunda özellikle AKP iktidarı cenahından öne sürülen gerekçelerin bugün ortaya çıkan gelişmelerle bir kez daha büyük bir “demagoji” olduğu görülmelidir. AKP ve ABD arasında yapılan mutabakat sonucu Menbiç ve Fırat’ın doğusu bölgelerinde bir anlaşma sağlanması, Suriye’nin bölünmesine AKP iktidarının nasıl katkı sağladığını ve aynı zamanda Fırat’ın doğusunda yeni bir “Barzani modeline” AKP’nin evet dediğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Afrin Operasyonu’nun tek başına “terör tehdidi ya da ABD’nin Kürt koridorunu önleme” gerekçesiyle değil, bizzat ABD emperyalizminin yörüngesinde Suriye’nin bölünmesinin planlarına paralel bir yan taşıdığı görülmelidir. Menbiç ve Fırat’ın doğusu konusunda ABD ile anlaşan AKP iktidarı emperyalizmin Suriye’ye yerleşmesine ve Suriye’nin bölünmesine hizmet edecek adımlar atmaktadır.

Emperyalizmin planları, emperyalizmle yapılan işbirliği ile bozulamaz!

Suriye Devleti’ne ait olan topraklar, işgalci emperyalist bir güçle pazarlık edilemez!

Suriye’de emperyalizmin yerleşmesine karşı çıkılmalıdır.

Suriye’nin bölünmesine dur denmelidir.

ABD emperyalizminin bunun için Suriye’yi vurma girişimlerine karşı ses verilmelidir.

Suriye’deki Amerikan üsleri kapanmalı, Amerikan askerlerinin çekilmesi sağlanmalıdır.

Türkiye’nin emperyalizm ile ekonomik, siyasi ve askeri işbirliğine son verilmeli, NATO’dan çıkılmalı, başta İncirlik olmak üzere ülkemizdeki Amerikan üsleri kapatılmalıdır.

Ülkemiz, başta sermaye sınıfı ve AKP iktidarı olmak üzere tüm düzen güçleri tarafından içine sokulduğu emperyalizm işbirlikçiliği ve gericilikten kurtarılmalıdır.

Tüm emekçilerin bu gerçeği görmesi gerekmektedir. Ülkemiz ve bölgedeki emekçilerin kurtuluş yolunun anti-emperyalist mücadeleden geçtiği, barış ve özgürlüğe ancak bu yolla ulaşılabileceği unutulmamalıdır.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, ABD emperyalizminin Ortadoğu’da ve Suriye’deki varlığına, Suriye’yi işgal girişimine ve parçalama siyasetine karşı 17 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da ABD İstanbul Konsolosluğu önünde bir protesto gösterisi düzenleyecektir.

Türkiye Komünist Hareketi
Merkez Komitesi
14 Mart 2018

To Top