Basın Açıklamaları

ABD’nin Suriye’den çekilmesi yetmez

Türkiye’den de çıkmalıdır!

Büyük Ortadoğu Projesi adı altında kendi emperyalist çıkarları ve Siyonist İsrail yönetiminin güvenliği için Ortadoğu’da siyasal İslamcı güçleri kullanarak yaratılan terörün, yıkımın ve savaşın baş sorumlusu ABD emperyalizminin askeri güçlerinin, Suriye’den çekilmesi Suriye barışı için önemli bir fırsattır.

ABD emperyalizminin askeri güçlerinin Suriye’den çekme kararı Suriye ile sınırlı kalmamalı, bütün Ortadoğu için talep edilmelidir.

En başta ülkemizdeki bütün ABD askeri güçleri derhal ülkemizi terk etmeli, İncirlik üssü başta olmak üzere bütün NATO üsleri kapatılmalıdır. Terörün, yıkımın, katliamların ve savaşların baş sorumlusu ABD emperyalizmiyle “stratejik ittifak” ilişkisi derhal son bulmalıdır.

Ülkemizdeki bütün musibetlerin kaynağında emperyalizm olduğu bilinmelidir.

AKP iktidarının Suriye’de emperyalist planlarla paralel ve uyumlu yürütmüş olduğu dış politikanın hem bölgeye hem de ülkemize büyük zararlar verdiği son on yılda açık bir gerçek olarak karşımızdayken, şimdi Suriye’nin kuzeyinde ABD emperyalizmiyle anlaşmalı “yeni rol” üstlenme girişimlerinin bir kez daha ülkemiz açısından yeni sorunlar yaratacağı görülmelidir. Ülkemiz, emperyalist güçlerin maşası olan cihatçı çetelerin garantörlüğü politikasından vazgeçmeli, altına imza attığı Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü sağlayacak adımları ivedilikle atmalıdır.

Emperyalizmin etnik ve mezhepsel ayrımlar yaratarak kan gölüne çevirdiği Ortadoğu’da barış Türk, Arap, Fars ve Kürt haklarının kardeşliği ekseninde ve emperyalizme karşı kurulacaktır. 


TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

24 Aralık 2018

To Top