Basın Açıklamaları

Başkanlık anayasasına hayır!

Türkiye Komünist Hareketi, başkanlık anayasasına karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyor

AKP rejimine boyun eğme, başkanlığa geçit verme

AKP eliyle kurulmak istenen gerici, piyasacı ve işbirlikçi rejim, yeni anayasa gündemiyle onay aramaktadır. 14 yıllık AKP iktidarı, baskı, hukuksuzluk, adaletsizlik ve gericilikle anılmalıdır. Böylesi bir rejimin bugün “sivil ve yeni anayasa” adıyla gündeme getirmek istediği aslında gerici rejimin onaylanması ve başkanlık sistemine geçiştir. Bugün AKP tarafından gündeme getirilen anayasa ne yeni ne de 12 Eylül anayasasıyla hesaplaşan sivil bir anayasadır.

12 Eylül anayasasının kabul edilişinden bugün sayısız kere değiştirilen mevcut anayasaya karşı “yeni” iddiasının hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. 12 Eylül askeri darbesinin açtığı yoldan iktidar olan ve 12 Eylül zihniyetinin devamı olan AKP iktidarının dayattığı rejimin kurallarını koyacak AKP anayasası, 12 Eylül anayasasının devamından başka bir şey değildir. Bu anayasa gerici rejimin anayasası olacaktır.

Sivil ve yeni anayasa iddiası tam bir demagojidir. Adlı adınca bu anayasanın temel amacı başkanlık sistemini getirmektir. Meclisi tasdik kurumuna indirgeyecek, yargıyı yürütmenin emrine verecek, Meclis’i fesih yetkisini Başkan’a verecek bir “tek parti yönetimi” ve “tek adam diktatörlüğü” hedeflenmektedir. Başkanlık ülkemiz açısından diktatörlükten başka bir anlama gelmeyecektir.

Emekçi halkımızı AKP tarafından dayatılan “başkanlık anayasasına” karşı mücadeleyi yükselmeye çağırıyoruz. Türkiye Komünist Hareketi olarak “Başkanlık Anayasasına Hayır” isimli başlattığımız siyasal kampanyayı duyurur, bu kampanyayı memleketin her alanına taşımak için emekçi ve ilerici halkımızı göreve çağırırız.

AKP rejimine boyun eğmeyelim, başkanlığa geçit vermeyelim!

Türkiye Komünist Hareketi

Genel Merkez

To Top