Basın Açıklamaları

Bugün Cumhuriyet gericilerin ayakları altındadır!

Bugün 29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyet’in 94. kuruluş yıldönümü. Anadolu topraklarının işgal edildiği koşullarda, emperyalizme karşı verilmiş mücadelenin ürünü olarak ilan edilen Cumhuriyet, bugün gerici tek adam rejimi ile ayaklar altına alınmıştır.

15 yıllık gerici iktidar, adı dışında Cumhuriyet namına ne varsa ortadan kaldırmıştır. Bugün ismi Cumhuriyet olan, ancak değerleri, ideolojisi, uygulamaları Cumhuriyet ile taban tabana zıt gerici tek adam rejimi Cumhuriyet olarak sunulmaktadır. Bu rejim Cumhuriyet değildir. 1923 Cumhuriyet’i, bütün tarihi kendisine düşmanlığı ile malul gericilik tarafından yıkılmıştır.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar bu durumu bütün gerçekliğiyle ortaya sermektedir. Emperyalizmin ‘Ilımlı İslamcılık’ adına piyonluğunu üstlenip Ortadoğu’da cihatçı çetelerin hamiliğini yapan, laikliği anayasada sadece bir kelime olarak bırakıp bütün uygulamalarıyla gerici bir siyasal rejim kurmaya yeltenen, Cumhuriyet’in kazanımı olan bütün kamu iktisadi teşebbüslerini yabancı sermaye ve yerli işbirlikçilerine peşkeş çeken, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte ilga edilen hanedanlığın benzeri bir tek adam rejimi karşımızda durmaktadır.

1923 Cumhuriyeti, kapitalist yapılanmayla burjuva sınıfı tarafından adım adım bitirilmiş, Cumhuriyet’in kazanımları yağmalanmış, bütün değerlerine ihanet edilmiş, ülkemiz emperyalizmin talanına ve askeri güçlerine açılmış, sola karşı gerici siyaset desteklenirken AKP iktidarının yolu yapılarak bugünlere gelinmiştir. Bugün yaşadığımız tablonun gerçek sorumlusu ülkemize ve Cumhuriyet’e ihanet eden sermaye sınıfı ve onun temsilcileridir. Eğer Bugün 1923 Cumhuriyeti gericilerin saltanatıyla bitirildiyse, bu kapitalistlerin sorumluluğudur, bu nedenle de sonu kaçınılmazdır.

Tam da bu yüzden bugün Cumhuriyet ayaklar altına alınmış bu gerçekliğin üzerini örtecek bir “yanılsama” ile kutlanamaz. Bugün Cumhuriyet’in kutlanması, ancak ve ancak yeni bir mücadele döneminin başlatılmasıyla anlam kazanabilir.

Açıktır ki, emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesinin bir ürünü olan Cumhuriyet, tarihsel olarak ileri ve sol bir çıkıştır. Bugün gericiliğin iktidar olduğu, her yeri karanlığa boğduğu, emperyalist kuşatmanın ve sömürünün egemen olduğu koşullar altında kutlanacak bir Cumhuriyet kalmamıştır.

Ülkemiz, 1923 yılından daha geri bir noktadadır. Bugün yapılması gereken yeni bir Cumhuriyet mücadelesini yükseltmektir.

Kapitalist yol, Cumhuriyet’i gericilere teslim etmiştir. Laik bir Cumhuriyet emekçilerin omuzlarında yükselmelidir.

Kapitalist yol, Cumhuriyet’i emperyalizme boyun eğdirmiştir. Bağımsız bir Cumhuriyet, tam da bu yüzden emekçilerin omuzlarında yükselmelidir.

Cumhuriyet’i yıkanlar bellidir, yeni bir Cumhuriyet’i kuracaklar da belli olmalıdır. Yeni bir Cumhuriyet emekçilerin omuzlarında yükselecektir.

Emekçilerin, laik ve bağımsız Cumhuriyet’i için görev başına!

Emekçi, yurtsever ve ilerici halkımızı 5 Kasım’da “Yeni bir Cumhuriyet” buluşmasına çağırıyoruz!

Yeni bir Cumhuriyet, mutlaka Sosyalizm!

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

29 Ekim 2017

To Top