Basın Açıklamaları

Emperyalizmi yeneceğiz Sosyalist Türkiye’yi kuracağız.

68 kuşağının devrimci önderlerinden Harun Karadeniz cezaevinde yakalandığı kanser hastalığı yüzünden 44 yıl önce aramızdan ayrıldı. Anti emperyalist mücadelenin bayrağını yükselten  Harun Karadeniz  gelecek genç kuşağa ve bizlere ışık olmaktadır.

Geçmişte olduğu gibi bugünde ülkemiz emperyalist yağmaya kapıyı açmıştır. İşsizlik yoksulluk gün geçtikçe yükselmiştir. Emperyalizme bağımlılık artmış ülkemiz NATO’nun ileri karakolu görevini üstlenmiştir.

1968 yılında emperyalizme, kapitalizme, onların silahlı örgütü NATO’ya karşı çıkan gençlerin mücadelesinin haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Eşit, özgür bir dünya kurulmasının önüne geçmek amacıyla kurulan terör örgütü NATO bugün  emperyalistlerin işgal gücü olarak  varlığını korumakta ve devam ettirmektedir.

Emperyalistler dün olduğu gibi bugünde ülkemizi talan etme çabaları içerisindedir. Madenlerimiz emperyalist tekellerin yağmasına bırakılmıştır. Şeker fabrikaları Amerikan şirketine satılmıştır. Tarım ürünlerinin bir çoğu yurt dışından getirilerek bağımlılık artırılmıştır.

Harun Karadenizler 6. filoyu ülkemizden kovarken milliyetçiler, islamcılar emperyalistlerin yanında yer almış 6. filoyu kendine kıble yapmıştır. Emperyalistleri kıble yapanlar ülkemizi yönetmektedir.
Emperyalistler hala ortak ama biz pazar olmayacağız. Harun Karadeniz ve 68 kuşağının mücadelesi bugün ülkemiz komünist gençliği tarafından taşınmaktadır.

Bu memleket para babalarının, emperyalist tekellerin, onların  temsilcilerinin değil emekçilerindir.
Eşitlikçi özgürlükçü anti emperyalist ve bağımsız bir memleket ancak komünistlerin eliyle kurulabilir.

TKH gençliği olarak okullarımızda ve her yerde bu mücadeleyi ilmek ilmek örmekteyiz.

Harun Karadeniz ve 68 kuşağının mücadelesi bizlerin eliyle sürmektedir.

Emperyalizmi yeneceğiz sosyalist Türkiye’yi kuracağız!

TKH Gençliği

15.08.2019

To Top