Basın Açıklamaları

Halkın parası gerici vakıf ve derneklere peşkeş çekilemez!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden AKP’ye yakın gerici dernek ve vakıf yurtlarına milyonları bulan kaynak aktarımı, eğitime ya da gençlerin barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olarak asla görülemez. Tersine ““vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler” adı altında AKP’ye bağlı, gerici vakıf, dernek ve tarikatlara yapılan yardımlar tam anlamıyla peşkeştir.

Devletin sorumluluğu ve görevleri arasında bulunan eğitimin ve gençliğin barınma ihtiyacının devlet tarafından sağlanması gerekirken TÜRGEV, TÜGVA, ENSAR VE İLİM YAYMA CEMİYETİ gibi gerici ve AKP’nin arka bahçesi olarak işlev gören sözde dernek ve vakıflara para aktarımının peşkeş dışında başka bir anlamı yoktur. Öğrenci başına belirlenen kaynak aktarımı ile milyonları bulan peşkeşin “eğitime destek” gerekçesi ile mazur gösterilmesi tam bir ali cengiz oyunudur. Ortada tıpkı FETÖ gibi gerici siyasi örgütlenme niyeti ve hedefi ile büyük bir yağma politikası bulunmaktadır.

Bugün öğrenim gören gençlerin yurt sorunu ortadayken, yurt sorununu kökten çözecek bir devlet politikası yerine gerici vakıf ve derneklere para aktarımı kabul edilemez. Ülkemiz FETÖ’nün kendi yurt ve okullarıyla nasıl bir siyasi örgütlenme yarattığını unutmuş değildir. Emekçi çocuklarının gerici tarikat ve cemaatlerin siyasi örgütlenmesine nasıl teslim edildiği herkes tarafından bilinmektedir. Bugün KYK eliyle benzer uygulamaların “eğitime destek” adıyla gündeme gelmesi daha büyük bir tutarsızlık ve skandaldır!

Gençliğin yurt sorunu bizzat devlet ve kamu tarafından çözülebilir. KYK’nın elinde para varken, bu kaynağı gerici vakıf ve derneklere aktarmak yerine doğrudan kullanması mümkünken halkın parasını gerici siyasi örgütlenmelere aktarımı ülkemiz açısından büyük bir tehlikelidir.

Bugün FETÖ ve benzeri örgütlenmelerin panzehiri tıpkı FETÖ gibi yapıların kurulması ve kollanması değildir.

Eğitim her alanında devletleştirilmelidir. Özel okul ve dershane adıyla kurulan sözde eğitim kurumları ya ticarethane ya da gerici siyasi örgütlenmeye kılıftır. Bu duruma son verilmelidir.

Eğitim bütün kademelerinde parasız olmalıdır.

Dernek ve vakıf adıyla kurulan tarikat ve cemaat yurtları kapatılmalıdır.

AKP yandaşı gerici örgütlenmelere sağlanan “vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler” statüsü derhal kaldırılmalıdır.

Türkiye Komünist Hareket

Merkez Komitesi

To Top