Basın Açıklamaları

Kemal Türkler, işçi sınıfının mücadelesinde yaşıyor!

 Türkiye işçi sınıfı tarihinin önemli öncülerinden olan ve 22 Temmuz 1980 günü faşist katillerce katledilen DİSK Kurucu Genel Başkanı ve Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türkler’i ölümünün 39.yılında saygıyla anıyoruz.
Türkiye işçi sınıfının mücadelesini şiddet yoluyla bastırmak için faşistler tarafından katledilen Kemal Türkler cinayeti, 12 Eylül faşist cuntası öncesinde işçi sınıfı hareketine verilmiş büyük bir gözdağıydı.

Bugün işçi sınıfı, sermayenin ve AKP iktidarının büyük bir saldırısı altındadır.  39 yıl boyunca Kemal Türkler’in katillerini koruyan sermaye iktidarları, bugün de emek düşmanlığına devam ediyor.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, tüm bunlara karşı işçi sınıfı mücadelesinin sürdürücüsü olarak Kemal Türkler’in bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam edecek ve bu mücadeleyi büyütecektir.

Anma Programı:
Tarih: 22 Temmuz 2019 Pazartesi
Yer: İstanbul Topkapı Mezarlığı Suriçi Kapısı
Buluşma saati: 10:30

Türkiye Komünist Hareketi
Genel Merkez

To Top