Basın Açıklamaları

Metal işçisini lokavt tehdidi yıldıramaz!

Toplu sözleşme görüşmelerinde “uzlaşma” naraları atan patronlar anında “lokavt” kararı alarak işçiye kılıç çektiklerini göstermiş oldular.

AKP’nin grev yasaklarına ve OHAL uygulamalarına güvenen Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) lokavt kararıyla emeğe ve işçilere karşı yeni bir saldırıya girişiyor. İktidara geldiği günden bu yana patronları düşünen, grevleri yasaklayan AKP’ye çağrımızdır; haydi şimdi lokavtı da yasakla!

Yıllardır en ufak hak arama eylemlerini dahi işten atma tehdidiyle bastıran, hak arayan işçiyi kapı önüne koyduğu gibi sektörde “kara listeye” alarak fiili olarak çalışma hayatını bitiren MESS, kendi kârları için işçilerin en basit taleplerini bile hiçe sayıyor. Patronlar, AKP ve yasalar ile sağladığı “Avrupa’nın en ucuza çalışan metal işçisi” avantajından yararlanmaya devam etmek istiyor.

Ancak metal işçisi ne bu tehditlere pabuç bırakır, ne de “en ucuz işçi” olmayı kabul eder. Her yıl rekorlar kıran sektörde, metal işçisi yarattığı değerin karşılığını istiyor ve alacak.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, tüm gücüyle üye ve dostlarıyla beraber metal işçilerinin grevini desteklediğini ilan eder.

Metal işçisinin MESS’e kaşı yürüttüğü mücadele yalnızca tek bir sektörü değil, bütün Türkiye işçi sınıfını ilgilendiriyor. Bu nedenle tüm sektörlerdeki işçileri işyerlerinde metal işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz.

Metal işçileri, patronların lokavt tehdidine boyun eğmemeli, şimdiden lokavta karşı işyeri komiteleri kurarak grevin sağlıklı geçebilmesini sağlayacak “örgütlülüğü” yaratmalıdır.

Metal işçisi savaş ortamına sürüklenen ülkemizde kendi baharını yaratmak için yola çıktı. Ne lokavt, ne yasak metal işçisini yıldıramaz!

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

24 Ocak 2018

 

To Top