Basın Açıklamaları

TKH Gençliği: ÜNİVERSİTELER HAREMLİK-SELAMLIĞA SIĞMAZ!

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Japonya’da Mokugawa Kadın Üniversite’sine yaptığı ziyarette, Türkiye’de haremlik- selamlık üniversite modeline dair adım atılmasını istediğini belirtti. Bunun altında yatan nedeni ise, kadınların yaşadığı sorunları çözmek, kadınları topluma kazandırmak olarak açıkladı.

Gerici siyaset iki yüzlülüğüne ek olarak, kendi yarattığı sorunları dahi fırsata çevirme özelliğini eklemiştir. Kadınların yaşadığı sorunların temeli erkeklerle aynı sıralarda oturmalarında, aynı iş yerinde çalışmalarında değil, onları eve kapatmak isteyen gerici zihniyette aranmalıdır. Bu zihniyetin kendisini ise AKP’de vücut bulmuştur.

Üniversiteler adım adım niteliğini kaybetmiş, bilim adı altında hurafeler kürsülerde kendine yer bulmuştur. Üniversiteler, üretim merkezleri olmaktan çıkmış, geleceksizliğin kalesi haline gelmiştir.

Liseler, zorunlu din dersleriyle, imam-hatip dayatmasıyla, müfredatın bilimsellikten ve laiklikten koparılmasıyla teslim alınmaya çalışılmıştır. Haremlik-selamlık bir uygulama olan imam-hatip okullarının durumu ise içler acısıdır.

Bütün bunlara rağmen, haremlik- selamlık üniversite isteğinin altında yatan neden ise gençliğin istendiği kalıba sokulmaması sorunu ve AKP’nin karşısında duran gençlik dinamiğinin dağıtılması arayışıdır. Geçtiğimiz yıllarda Tayyip Erdoğan’ın ”Kızlı-erkekli” söylemli çıkışlarına karşı gençlik en net yanıtı vermiştir. Gericiliğin mayası üniversitelerde tutmamaktadır.

17 yıllık iktidarı boyunca gençliğe dair gerici, çağ dışı ve dogmatik politikaları merkezine koyan AKP iktidarı, bütün bu sürecin gençliği teslim almadığı, AKP’nin müridi haline getirmediği gerçeğinden korkmaktadır.

Üniversiteler gericiliğin değil, eşitlik ve özgürlüğün temsiliyetidir. Aydınlanma merkezleri olarak bilimin, akılcılığın kurumlarıdır; gericiliğin, kadın düşmanlığının değil. Kızlı-erkekli olarak yeni bir kültürün, yeni bir üniversitenin, yeni bir ülkenin kuruluş mücadelesini büyüteceğiz. Üniversitelerde gericiliğe ve piyasacılığa karşı, AKP tarafından olası saldırılara karşı aydınlanma bayrağını yükselteceğiz!

 

TKH Gençliği

28 Haziran 2019

 

To Top