Basın Açıklamaları

TKH Gençliği: Üniversiteler yolsuzluğun değil, bilimin yeridir!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın kararı ile Prof. Dr. Handan Elçi yeni rektör olarak atandı. Adı daha önce yolsuzluğa karışan Elçi’nin rektör olarak göreve getirilmesi liyakat değildir. Üniversiteleri başkanlık rejiminin arka bahçesi haline getirme anlamına gelen bu adımı kabul etmiyoruz.
Handan Elçi’ye 2011 yılında Edebiyat fakültesine kadro alımı sırasında geçersiz evrak ile başvuran adayın kadroya alınması ile ilgili hakkında soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verilmiştir.
Buna rağmen yapılan atamanın rektörlerin etik kurallara, hukuka uygun olarak değil, siyasi sebepler ile göreve getirildiği görülmektedir. Bilimin ve aklın temsili üniversitelerde yolsuzluğa yer yoktur!
Rektör koltuğuna oturur oturmaz üniversite içinde özel güvenlik aracılığıyla afişleri toplatan  “buradan siyaseti temizleyeceğiz” söylemi ile hareket edenlerin siyasi sebeplerle geldiğinin bir başka kanıtı ortadadır.
Çeşitli şekillerde üniversitelere müdahale eden AKP, MSGSÜ’de yaptığı gibi akademinin içini boşaltmaya çalışmakta, siyasi tercihler yapmaktadır.
Her fırsatta üniversitelerden siyaseti temizleyeceğiz diyenlere soruyoruz:
Öğrencilerden oy toplamak için okul içine açılan tanzim çadırı siyasi değil midir? İlerici, aydın hocaların üniversitelerden atılması siyasi değil midir?
Gerici tarikatların vakıfların kurduğu derneklerin üniversite içinde faaliyetlerine destek verilmesi siyasi değil midir?
İlerici, solcu öğrencilerin herhangi bir etkinliğine özel güvenliklerin, polisin müdahalesi siyasi değil midir?
Biliyoruz ki bu hamlelerin hepsi siyasidir. Bir tarafı temsil etmektedir. İktidarın kurduğu rejime, düzene uygun bir kuşağı yetiştirme çabasıdır. Unutulmamalıdır üniversiteler yandaşlara kadronun açıldığı, yolsuzluk yapan kişilerin rektör olarak atandığı bir yer değil bilimin, aydınlanmanın yeridir!
Bilinmelidir ki tüm çabalar boşunadır. Yeni bir kuşak üniverisitelerde yetişmektedir. Bu kuşağın karakteri insanca bir yaşam arayışından yanadır. Sizler siyaseti temizleyeceğiz diyerek gericiliğin, yolsuzluğun önünü açarken bizler de sosyalist bir gençliğin mücadelesini örmekteyiz.
Bu kuşak cevabını sosyalist bir ülke kurarak verecektir!
TKH Gençliği
02.03.2019
To Top