Basın Açıklamaları

TKP tartışmasına dair tavrımız

Sol, sosyalist kamuoyu ve tüm TKP üyelerine,

Kendisini Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) devamı ve tarihsel mirasçısı olarak gören partimiz Türkiye Komünist Hareketi (TKH), son zamanlarda kamuoyunun gözleri önünde yaşanan TKP ismi üzerinden yürütülen tartışmalara dair görüşlerini bir kez daha paylaşma zorunluluğu duymuştur.

2014 yılında TKP içinde yaşanan ayrışma sürecine dair değerlendirmelerimiz, tutumumuz ve mevcut açıklamalarımız yeterince açık bir biçimde daha önce paylaşılmıştı. (*)

Ancak bugün gelinen noktada, TKP ismi ve mücadelesinin bugün oluşan tabloyu asla hak etmediği açık bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu tablo, er ya da geç TKP ismini ve devrimci mücadeledeki yerini emekçilerin yeniden umudu haline geleceği bir noktaya taşıyacağımıza dair kararlılığımızı bir kez daha pekiştirmiştir.

Kimin yaptığından bağımsız olarak, resmi ya da gayrı-resmi, örgütsel veya bireysel olarak, hukuksuz ve gayri-meşru şekilde, oldu-bittilerle TKP temsiliyetini üstlenme girişimlerinin hem tarihi gerçekler nedeniyle hem de bugünkü siyasal gerçekler karşısında bir karşılığı bulunmuyor. Bu girişimler nedeniyle bugün ortaya çıkan bu yakışıksız tablo, TKP’nin siyasal hattına, tarihine ve değerlerine zarar verir boyuta gelmiş ve komünistlere yakışmayacak bir nitelik kazanmıştır. Partimiz TKH, bugüne kadar bu tablonun parçası olmadığı gibi bundan sonra da böylesi bir “siyasi kültürün” parçası haline asla gelmeyecektir.

Partimiz TKH, 2014 yılından bu yana komünist sorumluluğun, “protokolün”, hukukun ve ahlâkın gereklerini yerine getirmek konusunda özel bir hassasiyet içinde bulunmuş, TKP ismi üzerinden yürütülen pazarlıkların, tartışmaların ve çirkinleşmelerin bir parçası olmayacağını en başından ilan etmiştir.

Bugün de Partimiz TKH, altında yöneticilerinin imzası bulunan ve 2014 yılında imzalanan “protokolün” bir parçası olarak, yoldaşlar arasında yapılan anlaşmanın sorumluluğuyla yoluna devam etmektedir. Bu şekilde hareket edilmeyen her örnek ise ne yazık ki, konuyu mücadelemiz ile ilgisi olmayan boyutlara taşımış, son tahlilde sosyalizm mücadelesine zarar vermiştir. Her şeye rağmen, 2019 yılına kadar karşılıklı taahhüt ettiğimiz sözlerin arkasında durduğumuz ve TKP’nin bütün bileşenleriyle yoldaşça bir mesafeyi koruduğumuz bilinmelidir.

Bugüne kadar TKP’ye üye olmuş ve halen militanı olmaya devam eden her komünisti, sonuçları daha da ağırlaştıracak fiili durumlardan çekip çıkaracak tek şey komünistlerin altına imza attıkları belgelerin arkasında durmalarıdır. Aksi takdirde oluşan tablonun ağır sonuçlarının sorumluluğunu taşımaları zaten mümkün dahi olmayacaktır.

Öte yandan, Partimiz TKH, TKP ismini kullanma konusundaki hakkını saklı tutacağını, TKP’nin emekçi sınıflar içinden gerçek bir güç haline gelerek yeniden siyaset sahnesine dönmesi gerektiğini, TKP ismi arkasına saklanarak meşruiyet kazanılamayacağını fazlasıyla bilmektedir. Ama en çok, tersi tutum ve yönelimlerin komünist harekete ve işçi sınıfı mücadelesine zarar vereceğinin de bilincindedir. Partimiz TKH, bu anlayış doğrultusunda TKP ismi etrafında ortaya çıkan hukuka, meşruiyete ve siyasal görevlere aykırı davranış ve çirkinleşmenin bir tarafı olmadan, bu konunun devrimci görevlerin hakkını vererek ve yapacakları ile sonlandırılacağının bilinciyle yoluna devam etmektedir.

Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, TKP kültürüne, disiplinine ve kimliğine yakışır bir biçimde parti görevlerinin başındadır ve başta sosyal medya olmak üzere bulundukları hiçbir alanda bu çirkin ve gayri-meşru tablonun parçası olmayacaklardır. TKH, kendi kimliği ve siyaseti ile işçi sınıfı mücadelesini adım adım örmekte ve yükseltmektedir.

TKP, ancak ve ancak Leninist bir hatla, sosyalist bağımsız bir hat olmakla ve işçi sınıfının temsiliyetinin gerçek anlamda üstlenildiği koşullarda kurulacaktır. Herkesi bu hattı güçlendirmeye çağırıyoruz.

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

MERKEZ KOMİTESİ

9 Haziran 2017

 

* Partimizin konu ile ilgili yaklaşımlarını içeren basın açıklamaları ile tarihsel TKP üyelerinin deklarasyonunu ekte bulabilirsiniz.

 

To Top