Parti' den Haberler

ÇOCUKLARIMIZIN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ KARARTAMAZSINIZ! GERİCİ VE CİHATÇI EĞİTİME KARŞI AYAĞA KALK!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim müfredatı, AKP iktidarının “dindar ve kindar nesil yetiştirme” hedefi doğrultusunda atılmış en kapsamlı adımlardan biridir. Toplumsal yaşamı bütün alanlarda dini referanslarla şekillendirmeye çalışan AKP iktidarı, laiklik yerine şer-i hükümleri, bilimsel eğitim yerine dogmatik bir anlayışı, Cumhuriyet fikri yerine Yeni Osmanlıcı bir yaklaşımı eğitim alanında egemen kılmaya çalışmaktadır. İmam Hatip ve zorunlu din dersleri dayatmasından istediği sonucu alamayan bu gerici iktidar, şimdi de eğitimin her aşamasında dinsel referanslı programları hayata geçirmek istiyor.

Yeni müfredatta dikkat çeken başlıklardan biri de, cihat kavramının temel ibadetler başlığı altında müfredata girmesidir. Yıllardır bölgemizde süregelen cihatçı yobaz çetelerin icraatları ortada iken çocuklarımıza cihat eğitimi verilmesi asla kabul edilemez. “Biz doğrusunu anlatacağız” diyen Milli Eğitim Bakanı hangi doğrudan bahsetmektedir? Cihat kavramının anlamı açıktır; cihat, din uğruna savaştır, çocuklarımıza bu anlayışı empoze etmek ise suçtur!

Müfredat değişikliği ile birlikte evrim teorisi sadeleştirme gerekçesiyle ders programından çıkarılırken, değerler eğitimi adı altında bütün derslerde din eğitimi verilmesi hedeflenmiştir. Cumhuriyetin kuruluş dönemine dair konular seyreltilerek Osmanlı’nın kuruluş ve yükselme dönemine geniş yer verilmiş, duraklama ve çöküş dönemi ise geçiştirilmiştir. Yeni bir tarih anlatımı denemesi olarak görülebilecek bu yaklaşım, Osmanlıcı anlayışı yerleştirmek, cumhuriyet ile birlikte ortaya çıkan değerleri ise hafızalardan silmeyi hedeflemektedir.

Bütün bu değişiklikler ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı başta çocuk istismarı davası ile gündeme oturan Ensar Vakfı olmak üzere TÜRGEV, Hizmet Vakfı, Hayrat Vakfı, İHH, Furkan Vakfı gibi vakıflarla protokoller imzalamış, bu kuruluşların sosyal proje adı altında okullarda diledikleri faaliyeti yapmalarının önünü açmıştır. Ülkemizde din kisvesi altında, hizmet kılıfı giydirilmiş örgütlerin önünü açmanın nelere mal olabileceği 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle açık olarak görülmüştür. Çocuklarımız, adı cinsel istismar ile anılan, tarikatların yönlendirmesi altında bulunan vakıflara, kuruluşlara teslim edilemez.

Eğitimde bir yandan bu gerici adımlar atılırken öte yandan eğitimin ticarileşmesi sağlanmaktadır. Açılan özel okulların sayısı her geçen gün artarken, devlet katkısı adı altında yapılan ödemelerle sermayeye para aktarılmakta, öğrenciler özel okullara yönlendirilmektedir. Çocuklarımız gericilik ve piyasalaşma kıskacına alınmaktadır.

AKP iktidarının on altı yıllık icraatları, eğitim alanına sayısız müdahalelerinin sonuçları ortadadır. 4+4+4 ile başlayan, imam hatip ve zorunlu din derslerinden sonra seçmeli din dersleri ile devam eden, son müfredatla bütünü ile gerici referanslara dayandırılan eğitim anlayışının geldiği nokta büyük bir başarısızlık ve kaostur. Gericilik ve piyasalaşmanın ülkemize, geleceğimize ve çocuklarımıza sunduğu daha fazlası değildir.
Yeni eğitim müfredatı derhal geri çekilmeli, gerici kuruluşlar ile yapılan protokoller iptal edilmelidir. Anayasada güvence altına alınmış olan her yurttaşın laik ve bilimsel eğitim hakkı sağlanmalıdır.

Bu ülkenin emekçileri, ilericileri, eşitlikten, özgürlükten yana aydınları eşit, parasız, laik ve bilimsel eğitim için mücadeleyi yükseltmeye kararlıdır. Türkiye halkı bu mücadeleyi büyütmeli, çocuklarımızın geleceğine, ülkemizin aydınlık yarınlarına sahip çıkmalıdır.

Emekçi halkımızı ve ilerici yurttaşlarımızı eğitimde gericileşmeye karşı ayağa kalmaya çağırıyoruz.

17 Eylül 2017 tarihinde saat 13.00’da İstanbul Kartal Meydanı’nda eğitimde gericileşmeye karşı düzenlenecek olan mitinge TKH saflarında katılmaya çağırıyoruz.

Not: TKH üye ve dostları saat 12.30’da Kartal İlçe Örgütü önünde buluşacaklardır.

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

11 Eylül 2017

ÇOCUKLARIMIZIN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ KARARTAMAZSINIZ! GERİCİ VE CİHATÇI EĞİTİME KARŞI AYAĞA KALK!
To Top