Parti' den Haberler

SEMPOZYUM I Ekim Devrimi yolumuzu aydınlatıyor…

Ekim Devrimi’nin 100. yılı sebebiyle Marksist-Leninist teori dergisi Marksist Manifesto 15 Ekim 2017 tarihinde bir sempozyum düzenliyor.

İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan sempozyum için yayınlanan çağrı ve sempozyum programı ise şu şekilde:

Ekim Devrimi yolumuzu aydınlatıyor

Büyük Ekim Devrimi’nin 100. Yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Savaşların, ekonomik krizlerin, yoksulluğun, açlığın insanlığın başına musallat olduğu bir dönemde gerçekleşen ve büyük bir umut yaratan Ekim Devrimi, sosyalizmin insanlığın kurtuluşunun tek yolu olduğunu da yaşanan deneyimle kanıtlamıştı. Sovyetler Birliği’nin var olduğu dönemde insanlık, hem bizzat Sovyetler Birliği’nde çok büyük kazanımlar elde etmiş, hem de sosyalist bir düzenin var olması kapitalist-emperyalist blok içerisindeki ülkelerde de azgın sömürü düzeninin kendisini dizginlemesi sonucunu doğurmuştu. Bugün Sovyetler Birliği’nin yıkılışı sonrasında ülkemizde ve dünyamızda içinden geçtiğimiz karanlık dönem, sosyalizmin var olduğu dönemle karşılaştırdığımızda, bahsettiğimiz kazanımların ne kadar önemli olduğunu çok açık ve ağır bir şekilde gösteriyor.

Ekim Devrimi ve sosyalizm deneyimi; dünya siyasal ve ideolojik haritasında ciddi değişikliklere neden olduğu gibi Marksistler ve komünistler açısından da muazzam bir referans noktası oluşturmuştu. Dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmelerden, tek tek ülkelerdeki işçi sınıfı hareketlerine ve ulusal kurtuluş hareketlerine bakışa; eğitim, sağlık, kentleşme politikalarından, bilime, sanata ve spora yaklaşıma; hukuk alanının nasıl ele alınması gerektiğinden kadın sorunun çözümü için atılabilecek adımlara kadar akla gelebilecek bütün alanlarda sosyalist bir düzenin varlığı ve yaşanan pratik, önemli bir belirleyen olmuştu.

Söz konusu kazanımları ve bugünün toplumsal koşulları üzerinden yeniden bir değerlendirmeyi yapmak için Ekim Devrimi’nin 100. Yılı vesilesiyle Marksist Manifesto dergisi olarak 15 Ekim 2017 saat 10.00’da İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde bir sempozyum düzenliyoruz.

Ekim Devrimi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor…

Marksist Manifesto 100. Yılında Ekim Devrimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu

 

Sempozyum Programı

10:00-11:00 

Ekim Devrimi’nin etkileri  

Ekim Devrimi’nin 1923 Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve ulusal bağımsızlık hareketlerine etkisi – ENDER HELVACIOĞLU

Ekim Devrimi ve Türkiye’de komünist hareket: Dünden bugüne – KURTULUŞ KILÇER

Ekim Devrimi sonrasında emperyalizme karşı mücadele ve uluslararası politika – MURAT YURTTAŞ

 

11:15-12:15

Ekim Devrimi ve Sosyalizm Deneyimi

Ekim Devrimi’nin dünya komünist hareketine etkileri / Sosyalist Blok – KAMİL TEKEREK

Ekim Devrimi’nin mirası: Sosyalist Devrim ve Leninizm – EKİM İSMİ

Ekim Devrimi, sosyalist iktisat ve kalkınma – İZZETTİN ÖNDER

 

 

12:15-13:00 (YEMEK ARASI)

 

13:00-14:00 

Sovyetler Birliği sonrasında neler oldu?

Sovyetler Birliği çözülüşü sonrası dünya IRMAK ILDIR

Ulusal sorunun çözümü bağlamında SSCB örneği – CANDAN BADEM

Ekim Devrimi’nin mirası: Ulusal sorunun çözümü bağlamında bugün Kürt sorununa bakmak – AYSEL TEKEREK

 

14:15-15:15 

Ekim Devrimi’nin insanlığa katkıları – 1

Sosyalizm ve Bilim – İZGE GÜNAL

Sosyalizm ve Eğitim – RIFAT OKÇABOL

Sovyetler Birliği’nde Hukuk – KOMÜNİST HUKUKÇULAR KOLEKTİFİ

 

15:30-16:30

Ekim Devrimi’nin insanlığa katkıları – 2

Sosyalizm ve Kadın – UMUT KURUÇ

Sosyalizm ve Edebiyat – CENGİZ KILÇER

Sosyalist sinema – ALEV DOĞAN

 

Not: Aşağıda yer alan üç tebliğ de Ekim Devrimi’nin insanlığa katkıları başlığı altında sempozyum kitabında yer alacaktır.

Sosyalizm ve Kentleşme – EKİM İSMİ

Sovyetler Birliği’nde Sanat – İLKE KIZMAZ

Sosyalizm ve Spor – KAAN KAVUŞAN

To Top