Basın Açıklamaları

Türkiye Komünist Hareketi 1. Olağan Büyük Kongresi

DUYURU

10 Ocak 2017

Türkiye Komünist Hareketi 1. Olağan Büyük Kongresi,  2 Nisan 2017 Pazar günü Ankara’da TKH Parti Genel Merkezi’nde (Kültür Mah. Yüksel Caddesi No:34/14 Çankaya Ankara) saat  14.00’da, bu tarihte salt çoğunluk sağlanamaz ise 9 Nisan 2017 Pazar günü yine aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündem ile toplanacaktır.

Tüm Parti üyelerimize duyurulur.

KONGRE GÜNDEMİ

  1. Açılış
  2. Kongre Başkanlık Divan Seçimi
  3. Saygı Duruşu
  4. Tüzük Değişiklik Önerilerinin Görüşülmesi ve Oylanması
  5. Seçimler
  6. a) Merkez Komitesi Seçimi
  7. b) Merkez Disiplin Kurulu Seçimi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış
To Top