Parti' den Haberler

MÜCADELEYE ADANMIŞ BİR İŞÇİ ÖNDERİ

Kemal Parlak
Türkiye işçi sınıfının öncü kadrolarından Kamil Kinkır, 5’inci ölüm yıldönümünde mezarı başında anılacak. Genç yaşlarında işçi sınıfı mücadelesine, TKP saflarında katılan Kinkır metal işçileri arasında mücadeleci kimliği ile tanınıyordu. DİSK- Maden-İş sendikası, bağımsız Otomobil-İş sendikası ve DİSK – Birleşik metal iş sendikalarında ünite temsilciliği, işyeri baş temsilciliğinden, genel başkanlığa kadar her kademede mücadele eden Kinkır kararlı ve mütevazı kimliği ile tanınırdı.

Kamil Kinkır, 1955 yılında Adapazarı’nın Akyazı ilçesinde doğdu. Ailesinin taşındığı İstanbul Üsküdar’da ortaokulu bitirdikten sonra, Türk Hava Yolları yer hizmetlerinde çalışmaya başladı. 1977 yılında Kartal’da AKSAN Alüminyum fabrikasında işe başladı. AKSAN’da Türkiye Komünist Partisi ile tanışıp, Partili genç bir işçi olarak sınıf mücadelesinin ön saflarında yerini aldı.

1978 Yılında yapılan sendika temsilci seçiminde Maden iş Sendikası işçi temsilcisi olarak seçilerek, sınıf mücadelesinde, patronlara,faşistlere ve karşı devrimcilere karşı militan bir öncü işçi olarak
yerini aldı. Faşist 12 Eylül darbesi ile birlikte sendikal mücadele sona erse de, Kamil Kinkır mücadelesine ara vermedi; TKP saflarında sınıf mücadelesine devam etti.

1983 yılında faşist cunta sınırlı sendikalara izin verince, Maden İş Sendikası üyelerini Otomobil İş sendikasına örgütlenmeye başladı. AKSAN işçilerinin Otomobil İş sendikasına geçmesine öncülük etti.Sendikanın 1984 yılında yetkiyi almasıyla, AKSAN işyeri Baş Temsilcisi seçildi. 1986 ve 1988 yıllarında Otomobil İş sendikası Kartal şube
başkanlığına aday oldu.

Kamil Kinkır, 12 Eylül sonrası yapılan ilk büyük NETAŞ grevinin başarıya ulaşması için toplumsal dayanışmayı ören aktif bir militandı. 1990 yılında Otomobil iş sendikası Kartal Şube Sekreterliği’ne seçildi. DİSK’in faaliyetlerine yeniden izin verilince, Otomobil İş Sendikası ile DİSK Maden İş Sendikası’nın birleşmesi için aktif görev yaptı. Sendikalar 1993 yılında birleşerek DİSK BİRLEŞİK METAL İŞ ismini aldı.

Kamil Kinkır, 1995 yılında BMİS’in Genel Sekreterliğine getirildi. 1997 yılının Kasım ayında yapılan Genel Kurulu’nda Sendika Genel Başkanlığı’na seçildi. 1997- 2000 yılları arasında BMİS Genel Başkanlığı yapan Kinkır, kolektif ve paylaşımcı kişiliğiyle sendikada önemli izler bıraktı. Genel Başkanlıktan ayrıldıktan sonra da Sendika’da görev yapmaya devam etti.

Türkiye Komünist Partisi Parti Konseyi üyesi olarak, işçi örgütlenmesinde ve sendikal çalışmalarında önemli görevler aldı. En son İstanbul Anadolu yakası işçi sorumluluğu görevini üstlenmiş, aynı zamanda Yurtsever Cephe İşçi Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştu.

To Top