Basın Açıklamaları

30 Ağustos’un üzerindeki gerici ve işbirlikçi gölge yırtılıp atılmalıdır!

Birinci Dünya Savaşı, emperyalist devletlerin bir paylaşım savaşıydı. Osmanlı topraklarının paylaşımı üzerine inşa edilmiş emperyalist saldırganlık, son kertede başarıya ulaşmış, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere emperyalist güçler Ortadoğu ve Afrika’nın kuzeyi ile Anadolu topraklarını işgale girişmiştir.

Ancak bu savaşta Rusya’da gerçekleşen 1917 Ekim Sosyalist Devrimi, emperyalist planları sekteye uğratmıştır. 1917 Rusya’sında Lenin önderliğinde Ekim Sosyalist Devrimi’nin gerçekleşmesi, ülkemizde 1923 yılında Mustafa Kemal önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının önünü açmıştır.

Rusya’da gerçekleşen devrim sonrası Lenin ve Stalin’in yardımlarıyla Anadolu’da direniş hareketini örgütleyen Ankara Hükümeti, emperyalist işgale karşı son yumruğu 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde vurmuştur. 30 Ağustos tarihi esas olarak, Yunan ordusuna karşı kazanılmış bir zafer değil, tersine İngiliz emperyalizmine karşı verilmiş bir yurt savunması olarak görülmelidir. Kaldı ki, Türk ve Yunan halkları arasındaki düşmanlığı körükleyen bizzat emperyalizm olmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin harcında 30 Ağustos zaferi, bu zaferin yanında Lenin ve Stalin’in desteği ve emperyalizme karşı mücadele bulunmaktadır. 30 Ağustos’un yıldönümünde bu gerçeklerin üzerinin örtülmesine izin verilmemelidir.
Çünkü bugün aynı senaryo bölgemiz üzerinde bir kez daha oynanmaktadır. Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da emperyalizm, zamanında Anadolu’da yaptıklarını, bu sefer cihatçılık üzerinden İslamcı güçlere yaptırmaktadır. Suriye’nin yıkımı ve parçalanması üzerine cihatçı çeteler aracılığıyla vesayet savaşı yürüten emperyalizmin kanlı yüzü hiç değişmemiştir. Emperyalist Birinci Paylaşım Savaşı’nda Irak ve Suriye’yi işgal eden emperyalistler, Sovyetler Birliği’nin varlığı ve gelişen ulusal hareketlerin direnişiyle Irak ve Suriye’deki çıkarlarını kaybetmişti. Yeniden Ortadoğu’ya işgale yeltenen emperyalistler, bugün Irak ve Suriye’de cihatçı çeteler üzerinden yıkımın ve savaşın sorumluları olarak bir kez daha karşımızdadır.

AKP iktidarı ise, emperyalizmin bu kanlı senaryosuna ortak olmuş, dün başımıza gelen işgalin bir benzerini bugün Suriye halkına yaşatmanın suç ortağı olarak tarihe geçmiştir. Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanlığını üstlenen Erdoğan’ın bugün “milli ve yerli” edebiyatı sadece büyük bir takiye ve demagojidir.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemi emekçi halkımız tarafından net olarak görülmelidir. İktidarda bulunan işbirlikçi AKP iktidarının yalanlarına prim verilmemelidir. 1923 Cumhuriyeti’nin altını oyarak ortadan kaldıran, tek adam diktatörlüğüne indirgenmiş bir rejim değişikliğine girişen, emperyalizme uyumlu siyasal İslamcılığı ülkemize dayatan bir iktidarın ülkemizin bağımsızlığıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Biliyoruz ki, emperyalizme rağmen kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kapitalist yola girerek adım adım emperyalizme bağımlı bir ülke haline gelmiştir. Bu sürecin sonunda Ilımlı İslam adıyla ve emperyalizmin Ortadoğu planlarının bir “gereği” olarak gerici AKP iktidarı bugün ülkemizin en büyük sorunu olarak karşımıza çıkmıştır. Bu ülkenin komünistleri olarak, ülkemizin bağımsızlığının emperyalizme, kapitalizme, sermaye sınıfına ve gericiliğe karşı mücadeleyle sağlanacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

30 Ağustos’un kardığı harçla temelleri atılan Cumhuriyet bugün AKP iktidarı tarafından adım adım yıkılmaktadır. Ne işbirlikçi ve gerici AKP iktidarının ne de NATO üyesi bir ordunun bu zaferi kutlama ehliyeti kalmamıştır. Gerici bir rejim kuranlar Malazgirt ve 15 Temmuz “şovlarıyla” 30 Ağustos’un üzerini örtmeye çalışmaktadırlar.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü ancak ve ancak emperyalizme karşı mücadele ile kutlanabilir. Bugün ABD ve AB emperyalizmine bağımlı, NATO üyesi ve işbirlikçi “uyumlu İslamcıların” iktidar olduğu kapitalist bir rejimde 30 Ağustos’un üzerinde büyük bir gölge vardır.

Bu gölge kaldırılacaktır.

Biz komünistler olarak, Anadolu topraklarını dün işgal eden ve bugün de Ortadoğu’yu bir kez daha işgal etme girişiminde bulunan emperyalizmi ve işbirlikçilerini çok iyi tanıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı yıldönümünde “yeni bir Cumhuriyet için” ülkemizin ilerici yurttaşlarını devrimci saflarda buluşmaya çağırıyoruz.

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
30 Ağustos 2017

30 Ağustos’un üzerindeki gerici ve işbirlikçi gölge yırtılıp atılmalıdır!
To Top