Basın Açıklamaları

Anayasa dini esaslara göre yazılamaz!

AKP ve MHP’nin Anayasa teklifine hayır!

Bugün Türkiye’de ne türban ne de başörtüsü sorunu vardır. Tersine, insanların doğrudan yaşam tarzına müdahale eden, siyaseti ve hukuku dini söylem ve kurallara göre şekillendirmeye çalışan gerici dayatma ve baskı bulunmaktadır.

Türkiye’de temel sorun, toplumsal ve ahlaki çürümenin kaynağı olan tarikat ve cemaatlerdir.

Bugün temel sorun, devletin tarikat ve cemaatlere teslim edilerek, Anayasa’nın değişmez hükmü olan laikliğin ayaklar altına alınmasıdır.
CHP tarafından gündeme getirilen “başörtüsü” yasa teklifi, AKP ile MHP tarafından fırsata çevrilmiştir. Siyasi manevra aracı olarak gündeme getirilen “başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifi” basit bir anayasal veya yasal düzenleme değil, doğrudan din temelli bir anayasa yazma girişimidir!

AKP ve MHP, Anayasa’nın değişmez hükmü olan laiklikle taban tabana zıt bir kanun teklifiyle Türkiye’de şeriat rejiminin yolunu açmaya çalışmaktadırlar.

AKP ve MHP tarafından sunulan kanun teklifi, muhalefeti sıkıştırma hedefiyle de hazırlandığı için aynı zamanda din istismarcılığının da en açık örneğidir!

Söz konusu girişim, dini esaslara göre yazılmış bir Anayasa maddesi değişikliği teklifidir. Bu teklif laikliğin Anayasa’dan da kaldırılması girişimidir!

AKP ve MHP’nin laiklik ve Cumhuriyet düşmanı Anayasa değişikliği kabul edilemez!

Kimse “başörtüsü” mağduriyetine sığınmasın! Verdiğiniz teklif seçim pragmatizminden başka bir şey değildir!

To Top