Basın Açıklamaları

Başkanlık için yeni bir eşik daha aşılmıştır!

Meclis’te bugün yapılan oylama sonucu dokunulmazlıkların kaldırılması ile birlikte yeni bir aşamaya geçilmiştir. Böylece AKP tarafından dayatılan yeni anayasaya bir kapı daha açılmıştır.
Meclis’in dokunulmazlık konusunda aldığı tutum, düzen cephesinde AKP’ye karşı gerçek bir muhalefetin ve direncin çıkmayacağını bir kez daha göstermiştir.
CHP’nin ilkesiz tavrı yaptığı şovlarla örtülemez. Ne 19 Mayıs çıkışı ne de Meclis’te laiklik artistliği CHP’nin AKP rejimi karşısında duramayacağını gizlemeyi başaramamıştır.
Muhalefet etme konusunda CHP’den çok farkı olmayan HDP çizgisi, yıllardır önünü açtığı AKP’nin yolunda ezilmiştir.
Dokunulmazlık dosyasının tek başına “suç” ya da “terör” sorunu değil, başından beri Meclis’ten geçirilecek yeni anayasanın taşları olduğu açıktı.
TBMM genel kurulunda yapılan dokunulmazlık görüşmelerinin anlamı ise AKP iktidarının dayattığı rejimi meşrulaştırma girişimlerinden başka bir anlam taşımıyordu.
Meclis’te yapılan bu oylama sonucunda AKP eliyle kurulan rejim bir dönemeci daha geçmiştir.
Emekçi halkımız AKP tarafından dayatılan anayasa gündemine karşı mücadeleyi TBMM çatısı altında bulunan sahte sola bırakmadan kendi eline almalıdır.

Türkiye Komünist Hareketi

Merkez Komitesi

To Top