Basın Açıklamaları

Başladığımız işi bitirmek için…

Gerici AKP iktidarına karşı milyonlarca emekçinin ayağa kalktığı büyük direnişin üzerinden 3 yıl geçti. Toplumda “Gezi ” diye bilinen Haziran Direnişi, ülkemize dayatılan AKP rejimine ve diktatörlüğe karşı verilen büyük bir mücadele olarak hala güncelliğini korumaktadır.

Çünkü Haziran’da ayağa kalkan milyonlarca yurttaşımıza dayatılan rejim ve zihniyet devam etmektedir.

Bugün bu dayatma, başkanlık ve yeni anayasa adıyla ülkemizin en büyük meselesi olarak karşımızda durmaktadır.

AKP iktidarının ve diktasının ülkemize giydirmek istediği deli gömleği, açıktır ki dar gelmektedir. Gericilik, hukuksuzluk, emek düşmanlığı, işbirlikçilik dayatılan bu rejimin temel özellikleridir. Bugün AKP iktidarı eliyle kurulan bu gerici ve baskıcı rejim kendini dayatmakta, yeni anayasa ile birlikte başkanlık rejiminin yolunu yaparak ayakta kalmaya çalışmaktadır.

Ülkemizin ilerici birikimiyle uyumsuz bu rejimin, zor ve baskıyla kurulmasının yolunun yapıldığı günlerden geçiyoruz.

AKP iktidarı, bütün gücüyle bir yalana sarılmaktadır. Kendisine karşı “darbe” yalanının arkasına saklanarak gerici rejimin ve diktatörlüğün üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. Büyük bir halk direnişi olan Haziran Direnişi’ni de, kendi iktidarına karşı tezgahlanmış bir “dış mihrak oyunu” olarak göstermek için büyük bir yalan kampanyası sürdürmektedirler. Haziran Direnişi, bu ülkenin cumhuriyetçi, ilerici, yurtsever ve laik halkın haklı ve meşru tepkisi ve direnişidir.

Üç yıl önce ayağa kalkan ve AKP diktatörlüğünü sallayan bu halk, bugün AKP’nin ve gerici rejimin en büyük korkusu olmaya devam etmektedir.

Ve Haziran Direnişi ile görülmüştür ki, sermayenin ve emperyalizmin desteği ile iktidara gelen ve ayakta kalmaya çalışan bu iktidar ancak emekçi halkın daha örgütlü bir şekilde ayağa kalkmasıyla devrilecektir. O yüzden bugün AKP iktidarı içindeki gerilimlerden, emperyalist ABD’den ya da Meclis’te bulunan düzen muhalefetinden medet umarak bu gerici rejimin yıkılacağını beklemek büyük bir hayaldir. Haziran direnişi sonrasında geçen üç yıl, bu tür beklentilerin boş bir hayal olduğunu fazlasıyla göstermiştir.

Ülkemizin kurtuluşu, emekçi halkımızın ayağa kalktığı ve işçi sınıfımızın ağırlığını koyduğu örgütlü bir mücadeleyle mümkündür.

Haziran Direnişi’nde sokaklara çıkan yurtsever halkımız dün boyun eğmedi, bugün de boyun eğmeyecektir. Başkanlık adıyla ülkemize dayatılan diktatörlüğe karşı şimdi yeni bir mücadele başlatılmalıdır.

Türkiye Komünist Hareketi olarak, Haziran Direnişi’nde yaşamını yitiren 8 gencimizi bir kez daha anarken, katil, hırsız ve gerici rejime karşı mücadele için 3 yıl önce Haziran’da sokağa çıkan halkımızı şimdi “yeni anayasa ve diktatörlüğe karşı” mücadeleye çağırıyoruz.

To Top