Basın Açıklamaları

BU YASAĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Bu yasakların pandemi ile ilgisi yok:

Türkiye’de siyaset yapmak yasaklanmıştır!

BU YASAĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Merkezi talimat doğrultusunda olduğu açık olan ve neredeyse tek elden yazılmış kaymakamlık imzalı yasakların pandemi mücadelesi ile uzaktan yakından ilgisi bulunmuyor.

Meydan, cadde, sokak, yol, park gibi tüm halka açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, yürüyüş ve toplanmalar basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, imza kampanyası, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni düzenleme, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin yapılamayacağını söylemek anayasayı, siyaset hakkını, düşünce özgürlüğünü ayaklar altına almaktır!

Ticari kimliği bulunan tüzel kişilerin faaliyetlerine izin verilirken siyasi partilere yasak konulması, meselenin pandemi olmadığını somut olarak göstermektedir.

Parti binalarına bile siyasi partinin ismi ve logosu dışında herhangi bir pankart asılmasını yasaklayan bu durum Türkiye tarihinde belki de ilktir! Bu çağdışı ve mantık yoksunu kararları kimlerin aldığını ise halkımızın takdirine bırakıyoruz!

Bu yasaklar, siyasi partilerin bütün faaliyetlerini engellemek ve yasaklamak anlamına gelir ki, anayasaya aykırıdır ve anayasa tarafından güvence altına alınmış hakların ortadan kaldırılmasıdır!

Bunu kabul etmiyoruz!

12 Eylül askeri faşizminin süngüsüyle hayata geçirdiği rejimi bugün AKP valiler ve kaymakamlar eliyle polis copuyla yeniden hayata geçirmektedir. Demokrasi kılıfı altında iktidara gelenlerin kurduğu bu rejim istibdat rejimidir!

Ancak bu yasaklara boyun eğmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz: Meşru ve anayasal hakkımızı kullanacağız!

28 Nisan Çarşamba günü, 1977 1 Mayıs Katliamı’nda yaşamını yitirenler için karanfil bırakmak için Taksim Meydanı Kazancı Yokuşu’nda olacağız!

Belirli sayıda üyemizin katılacağı, pandemi önlemleri kurallarına uygun ve sosyal mesafe gözetilerek bu anmayı gerçekleştireceğimizi şimdiden ilan ederiz!

Türkiye Komünist Hareketi

To Top