Genel

Denizlere Sözümüz Sosyalist Türkiye!

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, sermaye düzeni tarafından bundan tam 50 yıl önce idam edildi. 

Dünyada sol hareketin ve sınıf mücadelesinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye’de sermayeye ve emperyalizme karşı mücadelede önemli görev üstlendi Üç Fidan.

Onların mücadelesi ülkemizin emperyalizme peşkeş çekilmesine karşı bağımsız Türkiye mücadelesiydi. 

Onların mücadelesi sermaye düzenine karşı, işçilerin, kadınların, gençlerin, köylülerin insanca yaşam mücadelesiydi. 

Onların mücadelesi sömürüsüz bir dünya, sınıfsız bir toplum yaratmaktı ve kavgaları bu topraklarda önemli izler bıraktı.

İdamlarının üzerinden 50 yıl geçti fakat Denizlerin düşünceleri gerçekliğini koruyor. Bugün ülkemiz emperyalizmin üssü haline dönmüş durumda. Sermaye sınıfının zenginleşmesi için emekçiler yoksulluğa ve geleceksizliğe sürükleniyor, gençler gerici tarikat ve cemaatlerin kucağına itiliyor. 
50 yıl önce Denizleri asanlar, bugün ülkemizde iktidarda bulunuyor. 6. Filo’yu kıble edenler, bugün emekçilerin, kadınların, gençlerin tüm haklarına el koyarak bu çarkın dönmesi için çabalıyor. 
Fakat ne Denizlerin mücadelesini, ne de eşitlik ve özgürlük kavgasını sindirebiliyorlar! 

Denizlerin mücadelesi bugün sosyalist Türkiye kavgamızda, emperyalizme ve sermaye düzenine karşı yürüttüğümüz mücadelede somutlanıyor. 

Denizlerin idam edilişinin 50. yılında onların mücadelesini yükseltiyoruz!

Denizlerin yolunda, emperyalizmin, kapitalizmin, gericiliğin karşısındayız! 
Tüm gençliği, geleceksizliğe, işsizliğe, sömürüye, gericiliğe karşı Denizlerin kavgasına sahip çıkmaya ve sosyalist Türkiye mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz! 

Üç Fidan’ı unutmadık.
Denizlere sözümüz Sosyalist Türkiye! 

TKH Gençliği 

06.05.2022

To Top