Genel

DEVLET YURTLARI YETERSİZ: PİYASACILIK, GENÇLİĞİ GERİCİLİĞİN ELİNE İTMEKTEDİR!

Piyasacı zihniyet, gençliğin en temel haklarını gasp ederken aynı zamanda gençliği gericiliğin eline itmektedir!

12 Eylül sonrası neo-liberal dönüşümlerle piyasacılık her yanda palazlanmış, en temel hakların dahi gasp edilerek özelleştirilmesinden eğitim de nasibini almıştır. Bugün temel ihtiyaçların karşılanmasında piyasacılığın yarattığı zeminden ise en çok gericilik faydalanmaktadır.

Eğitim; barınması, beslenmesi, ulaşımı ve hatta defter kitap parasıyla beraber bütün bir süreçtir. Dolayısıyla bugün eğitimin parasız olduğu başlı başına bir yalan olarak karşımızda durmaktadır. Gençlik okurken ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda kalmış hatta çalışmak da yetmemiş borçlanmak zorunda kalmıştır! Ülkemizde her yıl 1 milyondan fazla öğrenci KYK’ya başvurarak borç altına girmektedir. Ülkemizde 5 milyon KYK borçlusunun 300 bini ise haciz takibi altındadır.

Yükseköğretim gençliğinin karşılaştığı en büyük sorunlardan bir diğeri barınma sorunudur. Bugün devlet yurtlarının kapasitesinin tamamı dolduğunda bile üniversite öğrencilerinin yalnızca %18.5’inin barınma ihtiyacı karşılanabilmektedir. Yani her 5 öğrenciden yalnızca 1’i devlet yurdunda barınabilmektedir.

Devlet yurtlarının ihtiyacı karşılayamadığı ortadadır. Yıllardır gençliğin barınma sorununun çözülmemiş olması sermaye iktidarları açısındansa bir tercihtir. Devlet yurdunda barınamayan gençlere özel yurtların ya da yangınlarla, taciz-tecavüz haberleriyle gündeme gelen gerici vakıf, dernek ve cemaatlerin yurtları adres olarak gösterilmektedir. Özel yurtlar ya da ev için gereken fiyatları karşılayamayacak olan emekçi ailelerin çocukları böylece doğrudan gericiliğin eline itilmektedir! Üstelik “kamu yararına” hizmet verdiği iddia edilen gerici dernek, vakıf ve cemaatlere devlet tarafından yurtlarda barınan öğrenci başına yaklaşık bin TL ödenmektedir. Sermaye düzeninin yaptığı seçim gençlikten yana değil piyasacılıktan ve yobazlardan yanadır. Ayrıca bilinmektedir ki; gerici faaliyetlerin, kamu yararı ile uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır!

Temel ihtiyaçların piyasacılığın insafına bırakılmasına dur denilmeli, türlü kılıflarla gericiliğe alan açılmasına izin verilmemelidir!

Tüm özel yurtlar devletleştirilmeli, eğitim her kademesinde ücretsiz olmalı; soygun düzenine dur denmelidir!

Haklarımızı gasp eden piyasacılığa ve dört bir yandan memleketi kuşatmaya çalışan gericiliğe karşı mücadeleyi yükseltiyoruz! Tüm üniversiteli gençliği Yeni Bir Ülke ve aydınlık bir gelecek kavgasına güç katmaya çağırıyoruz!

TKH Gençliği

8.09.2021

To Top