Basın Açıklamaları

Fransa’ da Yaşanan Katliamı Lanetliyoruz

3 Temmuz Pazar günü Bağdat’ta IŞİD tarafından düzenlenen 294 kişinin ölümüne yol açan katliamdan sonra bu kez de Fransa Nice kentinde korkunç bir katliam daha yaşandı.

Onlarca insanın vahşice öldürüldüğü bu katliamın failleri konusunda henüz net ve resmi bilgi olmamakla birlikte bugün Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde görülen katliamların ardı arkasının kesilmemesi emperyalist-kapitalist sistemin kanlı gerçeği olarak karşımızda duruyor.

Bir dünya sistemi olan emperyalist-kapitalist sistem terör, ırkçılık ve gericilik sorununun bizzat kaynağıdır. Bu gerçek görülmeden, emperyalist yağma ve saldırganlığın yol açtığı bu tablo anlaşılmadan katliamların son bulması da mümkün değildir.

Emperyal amaçları uğruna ülkeleri işgal eden, etnik, dinsel ve mezhepsel ayrımcılıkla halkları birbirine düşüren, savaşı ve silah sanayini tekellerin çıkarı için kullanan, yıllardır Sovyetler Birliği’ne karşı dinci gericiliği besleyen emperyalist sistem ve bu sistemin sahipleri bu tablonun sorumlusudur.

Cihatçı terör ve gericilik, insanlığın en büyük belası olarak karşımızdadır. Dinci terörün defedilmesinin yolu en başta verilen açık ve gizli desteklerin kesilmesiyle ilgilidir. Emperyalist devletlerin Irak’ı işgali, Libya ve Suriye’yi parçalama politikalarının geldiği yer dinci gericiliğin katliamları olmuştur.

Daha dün Varşova’da NATO zirvesi yapanlar bu kanlı fotoğrafın oluşmasındaki en büyük sorumludurlar. Bir kez daha reel sosyalizmin çöktüğü bir dünyanın geldiği yeri göstermesi bakımından acı bir fotoğraftır yaşananlar.

Ülkemizde yaşadığımız katliamlarının bir benzerinin Bağdat ve Nice kentlerinde de yaşanması insanlık tarihinin kara günü olarak asla unutmamalıdır.

Fransa ve Irak’ta yaşanan katliamları lanetliyoruz.

Irak’ta ülkesinin bağımsızlığı ve Fransa’da hakları için mücadele eden emekçilere dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

İnsanlık bu katliamcı dinci terör illetinden kurtulacaktır. Bunun için emperyalist dünya sistemine başkaldırmamız gerek!

To Top