Basın Açıklamaları

Halit Çelenk’ i anıyoruz

Hayatını eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesine adamış Halit Çelenk’i savunmanlığını üstlendiği devrimcilerin, Deniz’in, Yusuf’un, Hüseyin’in idamlarının yıl dönümünden bir gün önce 2011 yılında kaybettik.

Halit Çelenk bu davada Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın avukatlığı ile birlikte bağımsızlık ve sosyalizm davasının da avukatlığını üstlenmişti.

Hayatını eşitlik ve özgürlük mücadelesine adamış, emekçi halkın hak arama mücadelesinde her zaman en ön safta yer almış, hukuksuzluğa, baskıya, sömürüye her daim karşı durmuş devrimci bir avukat olan Halit Çelenk’in aramızdan ayrılışının 5. yılında avukatlar adliyelerde, meydanlarda saldırılara uğramakta, tutuklanmakta ve öldürülmektedir. Hukukun AKP iktidarının elinde kendi düzenlerini kurma aracı haline geldiği bu günlerde yapılacak olanı, bizler için onurlu avukatlığın bir simgesi olan Halit Çelenk’in kendi sözlerinde bulmaktayız.

Halit Çelenk, Aydınlar Dilekçesi Davası’na sunmuş olduğu 21.09.1985 tarihli savunma dilekçesinde şöyle demektedir:

“Kölelik düzeni kendi hukukunu, feodal düzen feodal hukuku, kapitalist düzen de yine kendine özgü hukuku getirmiş ve bunu egemenlerin çıkarları doğrultusunda oluşturmuş ve kullanmıştır. Ekonomiyi ve giderek siyasal gücü ellerinde bulunduran sınıflar ve bunların temsilcileri, yasal düzenlemeleri kendi çıkarları doğrultusunda yapmışlar, uygulamaları bu doğrultuda yürütmüşler, yönetilen sınıf ve tabakaları bu kurallara uymak zorunda bırakmışlar ve yasalara uymayanları suçlu ilan etmişlerdir. Böylece hukuk kuralları, egemenler tarafından bir baskı aracı olarak kullanılagelmiştir.”

O halde, Halit Çelenk gibi bir sınıfın elindeki hukuku onların elinden almak üzere mücadele etmek onun bize bıraktığı en büyük mirastır.

Halit Çelenk’in yaşamı ve mücadelesi eşitlik, özgürlük, adalet mücadelemizde bizlere daima ışık olmaya, yol göstermeye devam edecektir.

Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Türkiye Komünist Hareketi Üyesi Hukukçular

To Top