Genel

Kadınların eşit ve özgür yaşayacağı Yeni bir ülke örgütlü mücadele ile kurulacak

Kadına yönelik şiddet bugün bir katliama dönüşmüş durumda. Ülkemizde neredeyse her gün bir kadın cinayeti işleniyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans iddiasında bulunan AKP iktidarı İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlükten kaldırarak kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmıştır. Dahası AKP eliyle topluma empoze edilen gerici politikalarla kadınların ikincilleştirildiği bir ucube rejim ile karşı karşıyayız. Bugün bir yandan ekonomik kriz, öte yandan gericilikten beslenen ve başkanlık adıyla kurulan istibdat rejimi ile ülkemiz yıkıma sürüklenmiş, emekçiler, kadınlar, gençler bu yıkımın altında kalmıştır.

Kadına yönelik şiddetin AKP’nin iktidarda olduğu dönemde artması bir tesadüf değildir. Öte yandan AKP’nin kurduğu gerici rejim sermaye sınıfının çıkarlarından ve bu sömürü düzeninden bağımsız düşünülemez.

Kadınların toplumsal yaşamdaki ikincil konumu sömürüden, gericilikten ve kadın düşmanı politikalardan beslenmektedir. Ülkemiz bugün sürüklendiği ve kadınları karanlığa mahkum eden bu düzenden kurtulmalıdır. Eşit, özgür, laik, bağımsız yeni bir ülke, yeni bir cumhuriyet kurulmalıdır.

Yeni bir cumhuriyet üretim sürecinde ve toplumsal yaşamın her alanında kadınların eşit yurttaşlar olarak özgürce yaşayacakları bir toplumsal düzen üzerine inşa edilecektir.

Yeni bir cumhuriyet kadınların siyasal, sosyal ve kültürel yaşama etkin bir biçimde katılmalarının önünü açacak politikalarla kurulacaktır.

Yeni bir cumhuriyette kadınları ikincilleştiren bütün gerici örgütlenmelere son verilecek, gerici kurumlar tasfiye edilecektir.

Yeni bir cumhuriyette cinsiyet ayrımcılığına, cinsiyete dayalı işbölümüne son verecek bir toplumsal düzen tesis edilecektir.

Bugün kadınların eşitliği ve özgürlüğü toplumsal kurtuluş mücadelesiyle, emekçilerin omuz omuza her türlü gericiliğe, sermayeye ve emperyalizme karşı örgütlü gücü ile sağlanacaktır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla emek, eşitlik, özgürlük, laiklik ve bağımsızlık için, yeni bir ülke, yeni bir cumhuriyet için örgütlenme ve mücadeleyi büyütme zamanıdır.

Sömürüsüz, şiddetsiz bir düzeni mutlaka kuracağız.

Türkiye Komünist Hareketi

To Top