Parti' den Haberler

“Bu kan denizinde boğulmayacağız”

Türkiye Komünist Hareketi Türk ve Kürt emekçilerine seslendi.

Türkiye Komünist Hareketi Ankara katliamına ilişkin bir açıklama daha yayımlayarak Türk ve Kürt emekçilerine seslendi.TKH Merkez Komite imzası ile yayımlanan açıklamada  bu katliamın sorumlularının hesap vermesi gerektiği belirtilirken, “Bu kan denizinde boğulmayacağız” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Türk ve Kürt emekçilerine, ilerici yurttaşlarımıza,

Daha önceki katliamlar gibi Ankara’da yaşanan 3. katliam da ülkemizin geldiği yeri açık bir şekilde göstermektedir. Bu katliamlar “normal, siyasetin doğası, savaş ortamı, misilleme” gibi gerekçelerle mazur gösterilecek bir tanım içine sokulamaz. Bugün en büyük hata bu katliamları normal saymak, sessizlikle karşılamak ve korkuya teslim olmaktır.

Ülkemize AKP eliyle kurulan gerici bir rejim dayatılmaktadır. Bu rejim, ülkemize huzur ve istikrar değil tersine hukuksuzluk, baskı, şiddet, çatışma, savaş ve katliamlar getirmiştir. Bu rejim bir yandan kutuplaştırma ve düşmanlaştırma politikasıyla kendini dayatırken diğer yandan da gerici niteliğiyle 90 yıllık cumhuriyetin kazanımlarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Ancak bütün bunlardan daha önemlisi, emperyalizm ile ilişkilerinde sonuna kadar işbirlikçi olan AKP “kraldan çok kralcı” kesilmiş, emperyalizmin koçbaşı rolünü oynamak istemiş, mezhepçi ve cihatçı bir dış politikayla ülkemizi savaşa sokmuştur. Emperyalizmin önce açık işgali, devamında ise bölge politikaları sonucunda Ortadoğu’da yanan ateş cihatçı terörle ve Kürt sorununda çatışmayla ülkemizi de vurmuştur.

Emperyalizmin müdahalesiyle Suriye ve Irak’ta yaşanan parçalanma Kürt sorunu bağlamında ülkemizi de doğrudan etkilemektedir. Cizre ve Sur başta olmak üzere ülkemizin bir dizi ilçesinde yaşanan çatışma, göç, savaş ve ölümler bu durumun kanlı fotoğrafıdır.

Aynı şekilde bu fotoğrafın bir başka yüzünde ise Ankara’da yaşanan bombalı saldırıların ortaya çıkardığı katliamlar vardır. Doğrudan halkı hedef alan son bombalı saldırı da kelimenin gerçek anlamıyla bir terör saldırısıdır ve sonuçları acı bir katliama dönüşmüştür. Komünistler, bugüne kadar emekçilerin birliğini zedeleyen katliamlara, faşizme ve baskıya nasıl karşı çıktılarsa, bugün de terör eylemlerine ve halk düşmanlığına varan saldırılara karşı duracaklardır.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, sosyalizmin temsilcisi ve bağımsız gücü olarak Türk ve Kürt bütün emekçilerin yanında olduğunu, tarihsel bir sorun olan Kürt sorununda Kürt emekçilerinin haklarını savunduğunu bir kez daha ilan ederken, Kürt siyasi hareketinin bu yanlış çizgisini mahkûm eder. Bu çizgi, AKP’ye, sermayeye, gericiliğe ve her şeyden önce emperyalizme karşı mücadeleyi güçlendiren değil tersine, onlara destek veren bir çizgidir. Ortaya çıkan tablo, Türk ve Kürt emekçileri arasında düşmanlaşmaya, emperyalizmin bölge politikalarının daha fazla parçası olmaya, gerici ve halk düşmanı AKP iktidarının elini güçlendirmeye yaramaktadır. Buradan bir kez daha ilan ederiz ki, ülkemizin tıpkı Suriye ve Irak gibi parçalanması emekçi halkların değil emperyalizmin çıkarına hizmet edecektir.

AKP eliyle kurulan rejime karşı verilecek mücadelenin temel ilkeleri sermaye karşıtlığı, anti-emperyalizm ve laikliktir. Bu temel ilkeleri yok sayan, sermaye sınıfı, emperyalizm ve gericilik ile arasına mutlak bir mesafe ve karşıtlık koymayan Kürt siyasi hareketiyle biz komünistlerin arasında mesafe vardır. Bu nedenle, bugün Türkiye sosyalist hareketi ile Kürt siyasi hareketi arasında “demokratik cephe” gibi ittifak önerilerinin gündeme getirildiği platformlarda biz komünistlerin yerinin olması zaten siyaseten mümkün değildir.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, Türk ve Kürt bütün emekçilerin, ilerici yurttaşların örgütlü mücadelesini örmek ve büyütmek üzere sosyalizmin bağımsız siyasal hattını kuracaktır.”

http://www.abcgazetesi.com/bu-kan-denizinde-bogulmayacagiz-11070h.htm

To Top