Basın Açıklamaları

Melih Gökçek hesap vermeli!

İ. Melih Gökçek bugün istifa etti. İstifa etmesi yetmez İ. Melih Gökçek, sorumlu olduğu bütün dönem için hesap vermelidir.

Ankara’yı parsel parsel Cemaatçilere sattığı için…

Rant için ODTÜ arazisinden yol geçirdiği ve binlerce ağacı katlettiği için.

Atatürk Orman Çiftliği’ni yok ettiği, İller Bankası’nı, Etibank binasını, Marmara Köşkü’nü yıktığı için…

Ankaralılara asbest soluttuğu için…

Ağır metal bulunan Kızılırmak suyunu Ankaralılara içirttiği için…

Sanatın içine tükürüp başkenti yozluğa mahkum ettiği için…

Ankara’yı rant alanına dönüştürdüğü için…

İ. Melih Gökçek’in istifası, karanlık tablodan kurtuluş değildir.

İ. Melih Gökçek, istifa ederek kurtulamaz, hesap vermelidir! 

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

28 Eylül 2017

To Top