Basın Açıklamaları

Mustafa Hayrullahoğlu ve Talip Öztürk Mücadelemizde Yaşıyor!

Partimizin ve Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde önemli yer tutan, üç yıl arayla aynı günde düzen güçleri tarafından katledilen iki yoldaşımızın anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.
Talip Öztürk, 16 Kasım 1979 tarihinde öğretmenlik yaptığı okulun çıkışında faşistler tarafından sinsice katledildi. Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın kuruluşunda görev alan ve TÖB-DER Başkanlığı’nı yapan TKP üyesi olarak otuz iki yaşında aramızdan ayrılırken, mücadele arkadaşlarına ve ilerici öğretmenlere sosyalizm mücadelesi bayrağını bıraktı.
Mustafa Hayrullahoğlu (Deniz) yoldaş ise, 16 Kasım 1982 tarihinde faşizmin işkencecileri tarafından katledildiğinde otuz dört yaşında bir komünistti. TKP İstanbul İl Sekreteri ve Merkez Komitesi üyesi olan Hayrullahoğlu, 12 Eylül faşizminin karşısında boyun eğmeyerek komünist hareketin tarihinde onurlu bir şekilde yerini almıştır.
Türkiye Komünist Hareketi, Deniz yoldaşın anısını devrim ve sosyalizm mücadelesinde yaşatmakta kararlıdır.
16 Kasım 2016 günü, Mustafa Hayrullahoğlu’nu anmak için saat 11:30’da Kulaksız Mezarlığı’nda,
Talip Öztürk için saat 13:00’da Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda buluşulacaktır.
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
15 Kasım 2016
To Top