Basın Açıklamaları

Soma katliamını unutturmayacağız!

13 Mayıs tarihi yüreğimize acı, aklımıza ise öfke olarak kazındı. Soma’daki katliamın ardından iki yıl geçerken, bu iki yılda işçiler adına hiçbir şey değişmedi.

Katliamın ardından sorumlular adeta bir “sirk mahkemesinde” yargılanırken, işçi katilleri hız kesmeden can almaya devam etti. Torunlar, Ermenek gibi örnekler Soma’nın hesabının neden sorulamadığını bir kere daha göstermektedir.

AKP’nin düzeninde işçilere yer yok.

Sermayenin büyüme olarak adlandırdığı şey gerçekte daha fazla sömürü, haksızlık, baskı ve iş cinayetidir. AKP’nin iktidar olduğu 14  yılda 17 binden fazla işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesi bunun temel göstergesidir. Soma, Torunlar ve Ermenek katliamları sonrası kamuoyu baskısıyla yapılan kanun düzenlemeleri ise hızla rafa kalkmış ve uygulamaya geçememiştir.

Bugün gelinen noktada ise sadece iş güvenliği değil, iş güvencesi de ortadan kaldırılmaktadır. Kiralık işçilik uygulaması altında Meclis’ten geçen yasa tasarısı işçiler için yeni statüler yaratarak iş güvencelerinin önündeki son engelleri de kaldırmaktadır.

Taşeronluk, rödovans gibi uygulamaların Soma, Torunlar ve Ermenek’te nasıl iş katliamlarına yol açtığı bilinirken, sermayenin emekçileri daha fazla sömürüsü anlamına gelecek olan kiralık işçilik uygulaması da aynı şekilde iş cinayetlerinin önünü açacaktır.

Kamu ve işçi denetimi olmadan iş cinayetleri bitirilemez. İş güvencesinin olmadığı yerde iş cinayetleri hız kazanır. Örgütlü olmayan bir işçi sınıfı sermaye tarafından iş cinayetleriyle yok edilir.

Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, Soma katliamının ikinci yılında bu katliamın esas sorumlularının patronlar ve gerici AKP iktidarı olduğunu yineler. Soma ve diğer katliamların hesabını düzenin yandaş kurumları değil, işçi sınıfının örgütlü mücadelesi soracaktır. Bunun için partimiz Türkiye Komünist Hareketi, başta iş cinayetlerinin hesabının sorulması, kiralık işçilik uygulaması adı altında sermayenin emekçileri daha fazla sömürüsünün önüne geçilmesi, örgütlü bir işçi sınıfı hareketi yaratılması için görev başında olduğunu ilan eder.

Yerin üzerindeki hesabı mutlaka soracağız!

Türkiye Komünist Hareketi

Genel Merkez
To Top