Genel

TKH 2. Kongresi toplandı: Orak-çekiç yukarı, daha daha yukarı!

YENİ BİR CUMHURİYET İÇİN MÜCADELEYİ YÜKSELTİYORUZ!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 2. Kongresi, 12 Eylül 2021 tarihinde İstanbul’da seçilmiş 182 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Kongre’de Parti’nin önümüzdeki dönem siyasal çalışmaları karar altına alınmış, yeni bir Atılım sürecinin örülmesi için örgütsel hedefler ile merkezi kurullar yeniden tarif edilmiştir.

Yeni Bir Cumhuriyet Programı

AKP eliyle kurulan gerici rejimin tıkanmayla karşı karşıya kaldığı tespiti yapılan 2. Kongre’de, emekçi sınıfların kurtuluşunun düzen içi çözümlerle mümkün olamayacağı, yeni bir Cumhuriyet programının gündeme getirilmesi ve Parti’nin önümüzdeki dönem bu çalışmayı yaygın olarak hayata geçirmesi karar altına alınmıştır.

Sosyalist güç birliği

TKH 2. Kongresi, düzen siyasetinde ortaya çıkan kamplaşmanın emekçi halkımız için devrimci bir seçenek olamayacağını ve bağımsız bir sosyalist odağın yaratılması için sosyalist bir güç birliğinin önemli bir ihtiyaç olduğunu teyit ederken, bu doğrultuda gerekli adımların atılması için Parti’nin  merkezi kurullarını yetkilendirmiştir.

Güçlü örgüt, büyük parti için Atılım

Türkiye Komünist Hareketi’nin seçimlere girme yeterliliğinin yasal şartlarını yerine getirmesinden sonra Parti’nin ülke çapında örgütlenmesi için bütün olanakları seferber edeceğinin karar altına alındığı 2. Kongre’de, siyasal mücadelede yeni bir dönemin açılacağı ve Parti’nin bu süreci etkin bir mücadele ve örgütlenme çalışmasıyla karşılaması gerektiği “güçlü örgüt, büyük parti için Atılım” sloganıyla bir hedef olarak karar altına alınmıştır.

Parti hazır

Kuruluş Kongresi’nden sonra 2. Kongresini toplayan Türkiye Komünist Hareketi, örgütsel çalışmalarında geldiği aşamayı değerlendirmiş, Parti’nin önümüzdeki dönem merkezi kurullarını yenileyerek Atılım Komitesi ve Danışma Kurulu adıyla iki yeni merkezi kurulun kurulmasını karar altına almıştır.

Umutla, güvenle, cesaretle

Türkiye Komünist Hareketi’nin 2. Kongresi, Partimizin kuruluşunun 101. yıldönümünde, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde, emekçi sınıfların temsiliyetini üstlenmiş bir komünist partisinin örgütlenmesinde ve yeni kuşakların sosyalist mücadeleye katılmasında umut, güven ve cesaretin TKH saflarında büyüdüğünü ilan eder!

To Top