Parti' den Haberler

TKH 2016 TÜZÜK KONGRESİ KARARLARI

2016 Tüzük Kongremiz, 2015 yılında yapılan Kuruluş Kongremizde kabul edilen bütün kararların takipçisi olduğunu bir kez daha ifade ederek aşağıdaki kararları alır;

 

  • Partimiz, Türkiye Komünist Partisi’nin yeniden siyaset sahnesine dönmesi hedefini taşımaktadır. Kongremiz, TKP’nin yeniden siyaset sahnesine dönmesi için mücadeleyi daha da ileriye taşıyıp partinin büyütülmesi gerektiğini bir kez daha saptar; bu sürecin örgütlenmesinde ve TKP konusunda yapılan görüşmelerde Merkez Komitesi’ni yetkilendirir.  Bununla birlikte Partimizin bugün gündeminde herhangi bir birlik süreci yer almamaktadır. Herhangi bir birlik gündemi ortaya çıktığında da bu konuda karar vermekle yetkili tek organımız Parti Kongresi’dir. TKP gündeminde böyle bir gelişme olduğunda Parti Kongresi olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

  • Türkiye Komünist Hareketi, bugün sermaye sınıfından yaşanan sıkışmanın önümüzdeki günlerde getireceği siyasal gelişmeleri göz önüne alarak, partinin yerel ve genel seçimlere katılabilmesi için gerekli örgütsel adımları en kısa zamanda atmalıdır. Seçim örgütlenmesinin önümüzdeki 6 ay içinde tamamlanması için Merkez Komitesi görevlendirilir.

 

  • Ülkemizin içinde bulunduğu bugünkü karanlık dönemde sosyalist siyaset, ideoloji ve teorinin daha gelişkin bir şekilde üretilebilmesi, sosyalist siyasetin ideolojik mücadelede daha etkili olabilmesi ve sosyalist aydınların bu üretimin bir parçası haline gelmesi için ideolojik-teorik bir yayının çıkarılmasıamacıyla Merkez Komitesi görevlendirilir.

 

  • Bugün Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin Türkiye siyasetinde ortaya çıkardığı eksen kaymalarını ortaya koymak ve Kürt sorununda sosyalist siyasetin ağırlığını artırmak amacıyla bölgenin komünist ve ilerici güçlerinin de dahil olmasının ve Türkiye’deki aydınların katılımının hedefleneceği “Ortadoğu ve emperyalizm” konulu Konferans düzenlenmesi için Merkez Komitesi görevlendirilir.

 

  • Tüzük Kongresi, parti örgütlülüğümüzün genel doğrultusunu ortaya koymakla birlikte önümüzdeki günlerde birim çalışmaları, üyelik ve kadrolaşma ile yetki ve görevler konusunda Tüzük hükümleri doğrultusunda yönetmelikler ve yönergeler çıkarılmasıiçin Merkez Komitesi görevlendirilir.

 

  • Kongremiz, militan bir kadın hareketinin, partizan bir gençlik hareketinin ve örgütlü bir sınıf hareketinin yaratılması konusundan Partimizin misyonunu bir kez daha yineler, bu konuda yapılan çalışmaların daha da güçlendirilmesi için bütün parti üyelerine kararlı bir mücadelenin gerekliliğini bir kez daha hatırlatır. Toplumsal dinamikler içerisinde partinin sağlam bir maya çalmasının, gelecekteki sosyalist mücadelede büyük olanaklar yaratacağını bir kez daha vurgularken, Leninizmin bu topraklarda yeniden üretiminin Türkiye Komünist Hareketi’nin en önemli misyonu olduğunu bir kez daha saptar.

 

  • Yeni eğitim yılının başlamasıyla AKP’nin OHAL bahanesiyle öğretmenleri görevden alması ve “proje okullar” diyerek köklü eğitim kurumlarına dönük müdahalesi gibi hamlelerine karşı liselerde ortaya çıkan dirençle daha yakın ve derin bağlar kurulması ile bu mücadelelerin ortaklaştırılması amacıyla Ocak veya Şubat ayında tüm Türkiye’yi kapsayacak bir “lise kurultayı” örgütlenecektir.

 

  • Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, Suriye’de emperyalist ve gerici terörün saldırısı altında ülkesini, onurunu, bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumak için mücadele eden Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ilan eder. Suriye halkının onurlu mücadelesi, Ortadoğu’da yaşanan barbarlığa ve emperyalizme karşı verilen mücadelede büyük bir mevzidir. Bu savaşın kazanılması dünya halklarının ilerici ve devrimci mücadelesi açısından büyük bir ivme yaratacaktır.

 

  • Partimiz Türkiye Komünist Hareketi ülkemiz ilericileri ve emekçilerine büyük bir saldırıya dönüşen Olağanüstü Halin derhal sona erdirilmesi gerektiğini, komünist hareketin siyasal mücadelesine bu tür baskıcı yöntemlerle ket vurulamayacağını ifade eder.
To Top