Parti' den Haberler

TKH 2018 Konferansı tamamlandı: Anti-emperyalist mücadele yükseltilecek, 2019 yılı “işçileşme yılı” olacak!

Türkiye Komünist Hareketi 2018 Konferansı, yeni mücadele döneminde Parti’nin görev ve hedeflerini ortaya koymuş, 2019 yılını, işçi sınıfı içinde örgütlenme hedefi doğrultusunda “işçileşme yılı” ilan etmiş ve emperyalist ABD’ye karşı “ABD Defol!” sloganıyla siyasi bir kampanya örgütlemeyi karar altına almıştır.

Parti Kongresi’ne sunulmak üzere toplanan Konferans’ta önümüzdeki dönem görev alacak Merkez Komitesi ve Merkez Disiplin Kurulu yeniden belirlenmiştir. Parti’nin Kuruluş Kongresi üzerinden geçen 3 yılın sonunda toplanan Konferans, Kongre öncesi Parti’nin örgütsel çalışmalarını gözden geçirdiği gibi, önümüzdeki süreçte daha etkili bir Parti örgütünü biçimlendirme hedefiyle tüzüğünde de bir dizi değişikliği gündeme almıştır. Aynı zamanda Parti Programı’nın önsözü yeniden kaleme alınarak, güncel mücadelenin ihtiyaçlarına göre elden geçirilmiştir.

Parti Konferansı, bütün üyelerimizin katkı ve görüşleriyle son haline getirilen siyasi raporu oy birliği ile kabul etmiştir.

Türkiye Komünist Hareketi, bugün içinden geçtiğimiz kesitte işçi sınıfını temsil edecek bir sınıf partisi ve Türkiye’nin güçlü, etkili komünist partisi haline gelmek için çalışmalarını yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Parti Konferansı, 2019 yılını “işçileşme yılı” ilan ederek, Partinin sınıf içinde örgütlenmesine dönük önemli kararlar almıştır.

Ülkemizi esir alan emperyalist boyunduruğa karşı “ABD Defol!” içerikli bir siyasal kampanya örgütlenmesi Konferansımızın aldığı diğer bir karardır. Bugün siyasi tablonun bir kez daha gösterdiği üzere emperyalist boyunduruğa karşı tek çare anti-emperyalist bir mücadele hattıdır.

Partimiz, bu vesileyle, ülkemizin yurtsever, ilerici ve emekçi halkını “ABD Defol!” kampanyamıza destek olmaya çağırır!

Türkiye Komünist Hareketi 2018 Konferansı, başarıyla tamamlanmış, önümüzdeki dönemde Parti’nin daha da büyüyeceği, güçleneceği ve sınıf içinde örgütleneceği bir döneme girileceğinin yolunu göstermiştir.

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

Genel Merkez

15 Ağustos 2018

 

EK: TKH 2018 Yaz Konferansı Siyasi Raporu

 

To Top