Parti' den Haberler

TKH 2019 Türkiye Konferansı toplandı 100.yıl Atılım Yılı!

5 Eylül 2019 Pazar günü İstanbul’da toplanan Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Parti Konferansı başarıyla tamamlanmıştır. Partinin siyasal çalışmalarının değerlendirildiği ve önümüzdeki dönem görevlerinin tarif edildiği Türkiye Konferansı, bütün örgütleri temsilen yaklaşık 200 delege ile önümüzdeki dönem mücadele takvimini netleştirmiş, Türkiye Komünist Partisi’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2020 yılını “Atılım Yılı” ilan etmiştir.

Konferansımızda siyasi rapor ve alan çalışma raporları tek tek ele alınmış, delege yoldaşlarımızın katkıları ve görüşleri ile karar önerileri netleştirilmiştir. Uluslararası durumun ve ülke siyasetinin değerlendirildiği Konferans’ta aynı zamanda TKH’nin yol haritası ve somut görevleri ele alınmış, Konferans Kararları delegelerin oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Konferans Siyasi Raporu, son haline getirilerek önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edilecektir.

Partinin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2020 yılını çalışma yürüttüğü bütün alanlarda örgütsel ve siyasal çalışmalarını yükselteceği yeni bir mücadele dönemi olarak tanımlayan TKH Parti Konferansı, “Ülkenin Komünist Partisi Yükseliyor” şiarıyla 10 Eylül 2019 ile 10 Eylül 2020 dönemini “Atılım yılı” olarak ilan etmiştir.

TKH Parti Konferansı, 2015 yılında kurulan TKH’nin geçmiş dört yılını değerlendirerek örgütsel kuruluşunu gerçekleştirdiğini, hareketin Leninist temellerde kurulduğunu, kolektif bir önderliğin oluşturulduğunu, emekçi sınıflara yaslanacak bir partinin öncü gücü olan kadrolaşmasında önemli derecede yol aldığını saptamış, Partinin, toplumsal anlamda siyasal bir güce dönüşümü için 2020 yılında Tüzük ve Program Kongresi toplanmasını karar altına alırken, bütün çalışma başlıklarında ayrı ayrı somut hedefler ve görevler tayin etmiştir.

Ayrıca Konferans, Partinin Türkiye’nin bütün illerinde örgütlenmesini ve bu doğrultuda harekete geçilmesini kararlaştırmış, Ekim ayında “emek, laiklik, bağımsızlık, sosyalizm” ekseni üzerinden “Yeni bir Cumhuriyet” adıyla siyasi bir kampanya yürütülmesini kararlaştırmıştır.

Yeni bir mücadele dönemini önüne koyan TKH, “Ülkenin Komünist Partisi Yükseliyor!” şiarıyla yürütmüş olduğu mücadelenin yeni bir aşamaya geçtiğini 15 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye Konferansı’yla ilan eder.

Ülkenin komünist partisi yükseliyor!

Umutla, emekle, kararlılıkla!

Türkiye Komünist Hareketi
Genel Merkez

To Top