Basın Açıklamaları

TKH Gençliği: Tacizci Zihniyete Üniversitelerde Geçit Yok!

Bülent Arı Üniversiteden Defol!

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde görev yapan Bülent Arı’nın, Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapan bir kadın akademisyenin odasını basarak tehdit ettiği ve sözlü tacizde bulunduğu, bunun üzerine gözaltına alınarak ardından serbest bırakıldığı basında yer almıştır.

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında  “Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” diyen Bülent Arı’nın zihniyeti gericiliğin ve AKP’nin zihniyetiyle bir ve aynıdır.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan, tacizcileri, tecavüzcüleri ve katilleri iyi hal indirimleriyle ödüllendiren, kadın ve erkeğin eşit olması fıtrata aykırıdır diyen, haklarını savunan kadınlara sürtük diyen, kadınları eve, gençliği gerici tarikat ve cemaatlerin yurtlarına kapatan AKP iktidarı, Bülent Arı gibi tacizcilere güç vermekte ve kadınları toplumsal hayattan soyutlamaktadır. Bugün kadınlara yönelik saldırının altında sermaye düzeni ve onun temsilcisi AKP iktidarının gerici, kadın düşmanı politikaları yatmaktadır.

Bir kadın akademisyenin üniversitede, Profesör sıfatıyla görev yapan başka bir akademisyen tarafından sözlü taciz ve tehditlere maruz kalması ise üniversitelerin geldiği durumu gözler önüne sermektedir. Üniversitelerin bilim, aydınlanma ve üretimle gündeme gelmesi gerekirken tacizle, faşist saldırılarla, kürsülerde kendine yer bulan gericilikle gündeme gelmesi AKP iktidarının ve sermaye düzeninin üniversitelere saldırılarının sonucudur.

Tüm bunlara rağmen ise ne kadınlar ne de gençlik sinmiş ve boyun eğmiştir. Eşit ve özgür bir yaşamın mücadelesini yükselten kadınlar tacize, tecavüze, cinayetlere, gericiliğin kurduğu baskıya rağmen sokaklarda, fabrikalarda, plazalarda, üniversitelerde, hayatın her alanında insanca yaşamı savunmakta ve öne çıkmaktadır.

Üniversiteli gençlik de gericiliğe, kadın düşmanlarına, üniversitelerin AKP’nin arka bahçesi haline gelmesine karşı yürüttüğü mücadeleyi bugün de sürdürmektedir. Dün pedofili savunucusu Bedri Gencer’e Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, atanmış rektör Melih Bulu’ya karşı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin verdiği yanıt bugün de İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından tacizci Bülent Arı’ya verilecektir.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak okul yönetimini ve YÖK’ü uyarıyoruz!

Bülent Arı hakkında soruşturma açılmalı ve gerekli disiplin süreci işletilmelidir. Kadınları tehdit eden ve sözlü tacizde bulunan Bülent Arı’yı üniversitemize kabul etmeyeceğimiz ve bu yapılanların üstünün örtülmesine izin vermeyeceğimiz bilinmelidir.

Tüm İstanbul Üniversitesi öğrencilerini kadınların insanca yaşam mücadelesine sahip çıkmaya, gericiliğe ve kadın düşmanlığa karşı sesini çıkarmaya, üniversitelerin bilimin ve aydınlanmanın merkezi haline gelmesi için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

İstanbul Üniversitesi TKH Gençliği

29.11.2022

To Top