Genel

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ BARTIN İL ÖRGÜTÜ 1. OLAĞAN İL KONGRE GÜNDEMİ

08/09/2020

Türkiye Komünist Hareketi Bartın İl Örgütü 1. Olağan İl Kongresi 24 Eylül 2020 Perşembe günü Köyortası Mah. Mahmut akçan Cad. No:14/F Bartın adresinde saat 16:00’da, bu tarihte salt çoğunluk sağlanmaz ise 27 Eylül 2020 Pazar günü yine aynı yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündem ile toplanmasına karar verilmiştir.

1- Açılış
2- Kongre Başkanlık Divanı Seçimi
3- Saygı Duruşu
4- İl örgütü faaliyetlerinin değerlendirilmesi
5- Seçimler
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
GENEL BAŞKANI
AYSEL TEKEREK

To Top