Basın Açıklamaları

Üniversiteleri gericiliğe teslim etmeyeceğiz!

Ülkemiz 1923 Cumhuriyeti’nin tamamen ortadan kaldırıldığı ve saltanat düşkünlerinin düzeni olan Başkanlık rejimine geçildiği bir dönemi yaşıyor. Köküne kadar gerici, Amerikancı, asalak patron sınıfının diktatörlüğü altında baskı ve zor ile halk teslim alınmaya, memleket tümüyle bu faşist iktidar ile kuşatılmaya çalışılıyor.

Gericiliğin üniversitelere müdahalesi artık bambaşka boyutlara gelmiş bulunmaktadır. Akademideki son ilerici damar KHK’lar ile tasfiye edildi. Bilimsel, kültürel, sanatsal öğrenci faaliyetlerinin tümünün yerini akıl dışı, gerici, milliyetçi etkinlikler doldurdu. Üniversiteler bilgi üreten merkezler olmaktan çıkıp sermaye sınıfının, piyasacılığın talanına açık hale getirildi.

Son çıkartılan KHK ile birlikte Rektör atamalarında “profesörlük” şartının kaldırılması da 2. Cumhuriyet rejiminin nasıl bir üniversite istediğini açıkça gözler önüne sermektedir.

Memleketteki ve üniversitelerdeki bu tabloya boyun eğmeyen, karşı çıkan, itiraz eden üniversitelilere ise baskı ve saldırı faşistçe sürdürülüyor. Öyle ki ODTÜ mezuniyetinde açılan muhalif pankartlara dahi tahammülsüz bir iktidar ile karşı karşıyayız.

ODTÜ’nün bu memlekette eşitlik ve özgürlük mücadelesinde önemli bir odak olduğunu bizler kadar gerici iktidar da bilmektedir. ODTÜ’ye yapılan bu pervasızca saldırıların altında yatan sebep budur. Aydınlanma, bilim, akılcılık adına büyük bir mücadele kültürü taşıyan ODTÜ ile hesaplaşma bu noktada sürmektedir.

ODTÜ’ye, üniversitelere ve memlekete karşı yürütülen bu sistematik saldırılar geleceğimiz için ne pahasına olursa olsun göğüslenmelidir. Bu ülkenin komünist, devrimci ve ilerici öğrencileri bu saldırılara boyun eğmeyecektir. Ve eşitlik, özgürlük, lâiklik mücadelesini yükseltecektir.

Mücadeleyi yükseltmenin yolu örgütlü mücadeleden geçtiği en başa yazılmak zorundadır. Bugün gençliğin mücadelesi sosyal medyaya, geçici tepkisel eylemlere, siyasal mücadeleden kaçan basit birer aktivizme hapsedilemez.

Bugünden yarına bir şeylerin değişmesini kimse beklememeli, uzun soluklu bu mücadeleyi büyütmek için elini taşın altına koymalı ve komünistler ile yan yana gelmelidir. Son seçimler de bu memlekette sahte umutlara karşı tek gerçek umudu tekrar göstermiştir. Gençlik, Parti ile buluşmalıdır.

TKH Gençliği, bu memleketin ve üniversitelerin ilerici birikimine sonuna kadar güvenmektedir. Bu birikimin ete kemiğe kavuşturulması için de bir geri adım dahi atmadan mücadeleyi yükselteceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz.

ODTÜ’de pankart açtığı için tutuklanan öğrenciler derhal serbest bırakılmalıdır! Üniversitelere yapılan bu saldırılar durdurulmalıdır!

11.07.2018

TKH Gençliği

To Top