Basın Açıklamaları

Yeni mücadele yılını kutlarız: Bugün en önemli görev emekçi halkın partisini örgütlemektir!

2019 yılı; Türkiye işçi sınıfı başta olmak üzere emekçi halkımızın gericiliğin yobazlığıyla, sermayenin yağmasıyla, emperyalizmin azgın saldırganlığıyla karşı karşıya kaldığı bir yıl olarak geride kaldı.

Burjuva düzen, bütün çıplaklığıyla ortadadır. Bir yandan asgari ücret tartışmalarında görüleceği üzere sömürü oranını artırma gayreti diğer yandan yağma politikası düzen sahibi burjuva sınıfının temel derdi olarak karşımıza çıkmıştır. Burjuvazi, düzenin bütün politik aktörleri içinde ve düzen tarafından yaratılan tarikatlarla iç içe bu yağma düzeninin sahipleri olarak karşımızda bulunuyor.

Gericilik, gittikçe azgınlaşmaktadır. Şeriat yasaları, resmi yasa olarak tanınıyor, eğitimde gericileşme tam boy sürüyor.

Ülkemizde ekonomik kriz; yoksulluk ve işsizlik olarak emekçileri vururken, sermaye sınıfı yağma ve rant politikalarından vazgeçmek istemiyor.

Emperyalizm, ülkemizi her alanda teslim almış durumda; AKP’nin dış politikası ise başarısızlıkla malul bir biçimde ülkemizi daha da batağa sürüklüyor.

Böyle bir tabloda emekçi sınıfların çıkarlarını koruyabilecek tek yolun sosyalist siyaset olduğu bizlere göre açıktır.

Bugün yapılması gereken en önemli görev; yurtsever, cumhuriyetçi, laik emekçi halkımızın ve işçi sınıfının örgütlü gücünü oluşturmaktadır.

Bugün yapılması gereken en önemli görev, emekçi halkın partisini örgütlemektir.

Türkiye Komünist Hareketi, kökleri 1920’ye dayanan bir geleneğin temsilcisi, mirasçısı ve devamı olarak ülkenin genç ve emekçi halkla buluşmuş komünist partisinin temellerini atıyor. 2019 yılında vermiş olduğumuz mücadeleyi daha ileriye taşıyacağız.

Partimizin 100. yılını kutlayacağımız 2020 yılı, bizim için daha da önemli hale gelmiştir: 2020 yılı Partimiz için Atılım yılıdır!

Kuruluşumuzun 100. yılını Atılım kararıyla karşılayan Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye sosyalist hareketinin yaklaşık 40 yıldır içinden çıkamadığı fasit daireyi kırmakta kararlıdır.

1973’de alınan Atılım kararı bugün bizlere örnek olmaktadır. Dün başardığımızı bugün de başaracağız!

Türkiye Komünist Hareketi, kendisini yenileyerek yeni bir mücadele döneminin kapısını aralıyor. Emekçilerle, yurtseverlerle, ilericilerle buluşmuş ve ülke sathına yayılmış Türkiye’nin komünist partisinin adım adım örülmesi için TKH bugün yeni bir siyaset tarzını ve yeni bir örgütlenme dinamiğini temsil etmektedir.

Biliyoruz ve iddia ediyoruz ki, yaklaşık 40 yıldır, kendini yenileyemeyenlerin geleceği yoktur!

Bugün işçi sınıfının partisini, 1920’deki geleneği temsil eden Türkiye’nin komünist partisini kurmak için mücadele yürütmek isteyen bütün komünistleri TKH saflarına çağırıyoruz! Atılım yeniden demek için!

Tüm dostlarımızın ve yoldaşlarımızın yeni mücadele yılını kutlarız.

Partimizin, 2020 yılında hak ettiği yere yükseleceğine dair kuvvetli inancımızı paylaşır, bütün dost ve yoldaşlarımızın yeni yılını kutlar, sağlık ve başarılar dileriz.

Türkiye Komünist Hareketi

Merkez Komitesi

To Top