0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

12 Eylül, AKP ile sürüyor!
12 Eylül, AKP ile sürüyor!

12 Eylül 1980’de gerçekleşen faşist askeri darbe, ülke tarihinin önemli kırılma noktasıdır.

Doğrudan sermayenin çıkarlarını ifade eden 24 Ocak kararlarının yaşama geçirilmesinin adı olan 12 Eylül darbesi, bugün ülkenin yağmalanmasının önünü açan en önemli olgudur. 12 Eylül darbesiyle işçi sınıfının direnci kırılarak özelleştirme adıyla ülkenin sermaye ve emperyalist tekeller tarafından yağmalanmasının önü açılmış, emek düşmanı politikalar adım adım yaşama geçirilmiş ve ülkemiz emperyalizmin tam boy pazarı haline getirilmiştir. Bu sürecin koçbaşı partisi AKP’nin 12 Eylül darbesinin döşediği zeminin ve yolun aktörü olarak Türkiye’yi rant, yağma ve haramiler düzenine dönüştürmesi tesadüf değildir.

12 Eylül faşist askeri cuntası aynı zamanda dinci gericiliğin palazlandırıldığı sürecin bizatihi sorumlusudur. Sola ve cumhuriyete düşman gericiliğin bizzat 12 Eylül cuntası tarafından beslendiği ve büyütüldüğü bir süreç bugün ülkenin tarikatlara teslim edilmesi anlamına gelmiştir. Laikliğin adım adım tasfiyesi bizzat 12 Eylül askeri faşist cuntasının politikası olmuştur. FETÖ başta olmak üzere ülkenin karşı karşıya kaldığı musibetlerin baş suçlusu 12 Eylül cunta yönetimidir!

12 Eylül cuntasının açtığı yoldan bugün AKP eliyle kurulan istibdat rejimi geçmiştir. AKP iktidarının, sermayenin gerici sınıf diktatörlüğü olarak bugün tesis ettiği istibdat rejiminin taşları 12 Eylül sürecinde döşenmiştir.

Sıkıyönetim ile ülkeyi karanlığa boğan 12 Eylül cuntası, idamlar, işkenceler, tutuklamalar, hukuksuzluklar ve adeletsizlikle anılan bir faşist rejim olarak tarihe geçmiştir.

Unutmayacağız!

Bugün demokrasi ve millet iradesi söylemi altında AKP’nin temsil ettiği politik ve ideolojik çizgi, 12 Eylül cuntacılarının temsil ettiği çizgiden farklı değildir!

WhatsApp