0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

15 Temmuz’un ruh ikizlerinin demokrasi hamasetine inanma!
15 Temmuz’un ruh ikizlerinin demokrasi hamasetine inanma!

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kanlı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, darbe girişimi gerçek niteliği ve siyasal anlamı manipüle edilerek bugün mevcut gerici iktidar ve yandaşlar tarafından siyasal ranta çevrilmiş durumdadır. Yağma, talan ve rant üzerine kurdukları rejimin siyasal rant ayağını da 15 Temmuz darbe girişimi oluşturmuştur.

Bugün AKP ve MHP arasında kurulan ittifakın kendilerini dayandırdıkları “yeni rejimin” hukuksuz, baskıcı, halk düşmanı karakteri ve niteliği, “darbe karşıtı demokrasi havariliği” söyleminin hamaset ve demagojiden ibaret olduğunu fazlasıyla göstermiştir.

15 Temmuz’un milli iradeye karşı girişilen bir darbe girişimini olduğunu iddia edenler, bugün Meclis’i bir tasdik kurumuna indirgemiş, askeri cuntanın tek adam yönetimini aratmayan tek adam rejimi kurmuş, 12 Eylül cuntasının lideri Kenan Evren’in sahip olmadığı yetkilerle kendilerini donatarak bir istibdat rejimini hayata geçirmişlerdir!

15 Temmuz’u hukuku ve anayasayı yok sayan darbe girişimi olarak görenler bugün Anayasa Mahkemesi kararlarını bile hiçe saymakta hatta Anayasa Mahkemesi’ni bile kapatmaktan bahsederek hukukun ayaklar altına alındığı bir rejimin temellerini atmışlardır!

15 Temmuz’u halka karşı girişilen ve 251 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı bir kalkışma olarak karşıya alanlar, bugün silahlı milis güçler oluşturmak amacıyla cemaatler ve tarikatlar başta olmak üzere kendi tabanlarını kanun dışı, kayıt dışı ve gizli olarak silahlandırmışlardır. 15 Temmuz’da dökülen kanın üzerinden şehit ve gazi edebiyatı yapanlar, ülkenin kara gömlekli yeni faşist hareketini yaratmaya girişmişlerdir. Bugün azınlık durumuna düşen “rejimin sahipleri”, iktidarı bırakmamak adına yeni bir darbenin hazırlığını yürütmektedirler!

15 Temmuz darbe girişiminin karşısında milli ve yerli edebiyatına sarılanlar, 15 Temmuz’un arkasındaki gücü bugün ağızlarına bile almamaktadır. 15 Temmuz, her şeyden önce Amerikancı bir darbe girişimidir. Ilımlı ve uyumlu İslamcılık projesiyle iktidara getirilen İslamcıların ortaklarından birisi olan AKP’nin yerine ortağı bir başka İslamcı siyasal güç olan FETÖ’nün iktidara getirilme amacı taşıyan darbe girişiminin patronu ABD emperyalizmidir! Bugün ABD emperyalizminin dümen suyunda Afganistan’a Türk askerini emperyalizmin bekçiliğini yapmaya gönderenlerin, 15 Temmuz üzerinden “milli ve yerli” söylemi büyük bir sahtekarlıktan ibarettir.

15 Temmuz, Amerikancı kanlı bir darbe girişimi olduğu kadar aynı zamanda İslamcı bir darbe girişimidir. Yıllardır “huzur İslam’da” diyerek propaganda edip, cemaatleri sivil toplum olarak göstermeye çalışarak laiklik düşmanlığı yapanların nasıl darbeci hale geldiklerini görmek din istismarcıların gerçek yüzünün somut kanıtı olmuştur. 15 Temmuz’un faili FETÖ’nün İslamcı karakterini ağızlarına alamayanların, aynı zamanda FETÖ’nün fikir ve zihniyetinin paralel temsilcileri olduğu ortaya konmak zorundadır! Tıpkı FETÖ gibi dinin arkasına saklanarak siyaset yapan AKP, FETÖ ile siyasal İslamcı geleneğin parçasıdır-kardeşidir!

Bugün 15 Temmuz üzerinden Amerikancı, gerici, yağmacı, hukuksuz bir istibdat rejiminin meşruiyeti yaratılmaya çalışılmaktadır. Ancak kurdukları rejimi dayandırmaya çalıştıkları 15 Temmuz darbe girişimi karşıtlığı, darbe girişiminin politik zihniyetinin öz kardeşi olduğundan boşa düşmeye mahkumdur! 15 Temmuz darbe girişimi, AKP darbesinin başlangıcının tarihi olarak kayda geçmiştir!

Tam da bu nedenle bugün FETÖ’ye karşı gerçek bir mücadele yürütülmemektedir. FETÖ borsalarının kurulduğu ve FETÖ’cülerin el altından aklandığı hukuksuzluk, şehit ve gaziler üzerinden dökülen gözyaşının timsah gözyaşı ve demokrasi havariliğinin hamasetten başka bir şey olmadığını göstermeye yeter de artar bile!

15 Temmuz, Amerikancı ve İslamcı kanlı bir darbe girişimidir! 15 Temmuz, İslamcıların ve Amerikancıların siyasal sicillerine kanla yazılmış tıpkı 12 Eylül gibi kara bir tarihtir!

Bu darbe girişiminin, zihniyetinin, siyasal temsilcilerinin, ideolojisinin panzehiri ruh ikizleri değil ülkemizin emekten, bağımsızlıktan ve ilericilikten yana güçleridir!

Türkiye Komünist Hareketi

WhatsApp