0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

30 Ağustos Zaferi 101. Yılında...  Emperyalizmi yine yeneceğiz!
30 Ağustos Zaferi 101. Yılında... Emperyalizmi yine yeneceğiz!

101 yıl önce emperyalizmin işgal planları 30 Ağustos Zaferi ile engellenmiştir. Bu zafer Osmanlı saltanat rejiminin yerine egemen, bağımsız ve laik bir devletin temellerinin atılmasını sağlamıştır.

Bu büyük kurtuluş mücadelesinde, başta canını dişine takıp cephede ve cephe gerisinde yurdunu savunan halkımız olmak üzere, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Aynı zamanda ülkenin ve Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda 30 Ağustos Zaferi’nin kazanılmasında, Sovyet Cumhuriyeti’nin, Lenin’in ve komünistlerin silah ve para yardımı halkımız tarafından unutulmayacaktır.

Aradan geçen 101 yıl içerisinde  ve özellikle halen iktidarını sürdüren AKP döneminde, ülkemizde Cumhuriyet ve onunla birlikte taçlanan bağımsızlık ve laiklikten bahsetmek mümkün değildir. Yenilen emperyalizm, planlarını rafa kaldırmadığı gibi, işbirlikçi iktidarlar aracılığı ile adım adım ülkemizde bu planları uygulamanın yolunu bulmuştur. NATO ve ABD üsleri ülkemizde konumlanmış, halkın malı olan fabrikalar, işletmeler, iktisadi değerler sermayenin açgözlülüğü ve emperyalizmin ihtiyaçları ile birleşerek ülkeyi büyük bir yıkıma sürüklemiştir. Saltanat ve hilafet sevdalıları ise geçmişte olduğu gibi bu yıkım sürecinde de emperyalizmin taşeronluğunu üstlenmiştir.

Ülkemize emperyalizmin boyunduruğunu takanların, Cumhuriyet’i yıkmak için canla başla uğraşanların, gericilerin, işbirlikçilerin ve para babalarının ülkeyi ele ele vererek getirdikleri yer bellidir.  Daha fazla bağımlılık, daha fazla sömürü ve daha fazla gericilik isteyenlerin de destekçisi  sermaye sınıfı ve emperyalizmdir.

Zaferin 101. yılında çıkarılması gereken  en büyük ders emperyalizmin yenilmesinin mümkün olduğunun yanı sıra, emperyalist- kapitalist sistemi yok etmeden kurtuluşların gerçek ve kalıcı kuruluşlara dönüşmesinin mümkün olmadığıdır.

Yeni bir Cumhuriyet, Sosyalist Cumhuriyet mücadelesi emperyalizmi yenecek biricik mücadeledir.

Zaferler sürdürülecektir.

Emperyalizm yenilecektir.

Türkiye Komünist Hareketi

Merkez Komitesi

WhatsApp