0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Ankara-Bağdat-Beyrut-Paris: Katliamlar sizin eserinizdir!
Ankara-Bağdat-Beyrut-Paris: Katliamlar sizin eserinizdir!
Dünya başkentlerinde bombalar ardı sıra patlamaya devam ediyor. Ankara’da 102, Bağdat’ta 17, Lübnan’da 43 kişi ve dün Paris’te gerçekleşen saldırılarda ise 153 kişi yaşamını yitirdi. Kahire’den kalkan Rus uçağının da bombayla düşürüldüğü hatırlandığında insanlık,  kendisini dehşete düşüren terör saldırılarıyla karşı karşıya. Bu terör saldırılarının Ortadoğu’da boy gösteren dinci örgütlerce gerçekleştirildiği ortadayken bu örgütlerin kimler tarafından kurulduğu, desteklendiği ve yönlendirildiği de bir muamma değildir. Saldırıların bir boyutu insanlığın büyük bir korkuyla teslim alınmaya çalışılması, diğer boyutu ise yıllardır emperyalizm tarafından desteklenen gericiliğin ve şeriatçılığın gerçek yüzünü bir kez daha göstermesidir. Gericilik, bugüne kadar emperyalizm tarafından kullanıldı, beslendi, büyütüldü. “Yeşil Kuşak Projeleriyle” Afganistan’dan Pakistan’a ve tüm Ortadoğu ülkelerine kadar bizzat ABD’nin başını  çektiği emperyalist güçler tarafından bugünlere getirildi. Sosyalist Afganistan hükümetine karşı büyütülen Taliban, sonrasında ABD’nin Afganistan’ı işgal gerekçesi olarak kullanıldı. IŞİD adıyla bugün insanlığın karşısındaki katil çetesinin Irak’ın ABD tarafından işgaliyle birlikte ortaya çıktığı asla unutulmamalıdır. Benzer bir biçimde, İhvancılık bugün eğer Mısır ve Suriye’de bir tehdit haline geldiyse bu İslamcı örgütlenmenin kimler tarafından desteklendiği de çok iyi bilinmelidir. Ülkemizin NATO’ya girmesinden sonra gerici örgütlenmelerin nasıl kurulduğu, gericiliğin “İlim Yayma Cemiyetinden” “Komünizmle Mücadele Derneklerine” kadar bizzat emperyalist bir projenin ayakları olarak nasıl örgütlendiği hatırlanmalıdır. Suriye’nin parçalanmasını hedefleyen emperyalist ülkelerin öncülüğünde Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve İsrail’in bu savaşta nasıl rol oynadıkları herkes tarafından bilinmektedir. AKP iktidarı İslamcı militanlara Türkiye’nin sınırları açmış, silah sevkiyatı yapmış ve destek sağlamıştır. Suudi Arabistan istihbaratının şeriatçı terör örgütlerine verdiği destek unutulmamalıdır. Ortadoğu’da halkların karşı karşıya kaldığı en büyük sorun söz konusu gerici terör örgütleri ve onların faaliyetleridir. Irak ve Suriye başta olmak üzere, bu terör grupları, halklara kan kusturmaktadır. Bilinmelidir ki, bu cihatçı terör örgütleri bugün Irak ve Suriye’nin emperyalizm tarafından işgal edilmesine zemin hazırlamaktadır. Türk askerinin kara harekâtı adı altında Suriye’ye gönderilme pazarlıkları sürerken, Suriye’yi işgal planları yapılırken, saldırıların, bu konuların gündem olacağı G-20 Zirvesi’nin hemen öncesinde gerçekleştirilmiş olması da dikkati çeken bir diğer başlıktır. Dinci terör örgütlerini emperyalizm yaratmıştır. Şimdi yarattıkları bu terör geri dönerek kendilerini vurmaktadır. Yitirilen canlar karşısında emperyalist ülkelerin döktükleri timsah gözyaşlarıdır. Türkiye’nin komünistleri olarak Iraklı, Lübnanlı ve Fransız emekçilerle dayanışma duygularımızı iletiyor, benzer katliamların acısını ülkemizde yaşadığımız için biliyoruz. Dünya halklarının karşılaştığı bu insanlık dışı saldırıların son bulması için yeni bir dünyanın kurulmasının büyük bir zorunluluk olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyoruz. İnsanlığı ve dünyayı cihatçı terörden ve emperyalizmden ancak işçi sınıfının enternasyonalist mücadelesi kurtaracaktır. Bir kez daha görülmüştür ki, emperyalist-kapitalist sistem terörü yaratmakta ve terörden beslenmektedir. Emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadele yükseltilmelidir! G-20 Zirvesi adıyla toplanacak olan haramiler, uluslararası sermayenin temsilcileri ve savaş baronları ülkemize gelirken bir kez daha emperyalizme ve onun işbirlikçilerine boyun eğmeyeceğimizi ilan ediyoruz.   Türkiye Komünist Hareketi Merkez Komite
WhatsApp