0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Bu Memleket, Bu Gelecek Senin! Şimdi Yarını Kurma Vakti!
Bu Memleket, Bu Gelecek Senin! Şimdi Yarını Kurma Vakti!

Umut, emek ve sebatla hazırlanılan sınavların sonunda yeni bir kuşak daha geleceği için üniversite sıralarında kendisine yer edindi.

 

Bugün üniversitelerde geleceğin heyecanını taşıyan gençliğin payına düşenler ise bu heyecana ket vurur durumda.

 

Ülkemizde kapitalizmin çarkları dönmeye devam ederken AKP iktidarı patronların düzeninin kurallarına sadık kalmakta, bununla yetinmeyip yaşamımızın her alanında gerici dönüşüm hedefini tamamlamak için adım atmaktadır. Üniversitelerimiz de sömürü düzeninin ve AKP’nin ayakları altında hırpalanmaya devam etmektedir.

 

Bir taraftan hayat pahalılığı bir taraftan toplumsal alanda hedeflenen dönüşümler gençler için de yaşam şartlarını oldukça zorlaştırmaktadır. Temel ihtiyaçlar karşılanamamakta, eğitime ulaşılabilirlik her geçen gün güçleşmektedir. Üniversitelerin niteliksel olarak aldığı hasar ise bunların cabasıdır. Bilimsellikten uzaklaşma ve liyakatsizlik, eğitimde piyasalaşma ve sektörleşme, laikliğin tasfiyesi ve gericileşme ile üniversiteler gerçek anlamını yitirmektedir.

 

Üniversite aydınlanma ve ilericilik demektedir. Üniversiteler tekdüzelikten uzak, yüzünü akla ve bilime dönen, toplumsal faydayı gözetip insanlığa hizmet eden kurumlar olmalıdır. Ancak bu niteliklere sahip bir kurum bizlere ve topluma bir gelecek vaat edebilir. 

 

Bu doğrultuda üniversiteye atılan adım geleceğimizin peşinden koşmaksa eğer bizi karanlığa mahkûm eden bu düzenle kavga etmek de başattır.

 

Geleceğimize sahip çıkmak, gericiliği bertaraf edebilmek, sömürü düzenini ortadan kaldırmak için bir mücadele vermek, memlekete sahip çıkmak demektir. Yarın için bir heyecanla gireceğimiz amfilerde gelecek heyecanı mücadele heyecanı ile bir araya gelmek zorundadır.

 

Eğitimde piyasalaşmanın önünün açılmasının, gericiliğin beslenmesinin, okuyabilmek için borçlandırılmamızın, barınamıyor, beslenemiyor, insanca yaşamıyor oluşumuzun hesabını sormak için yerin hazır!

 

Yeni bir kuşak yeni bir yaşam demektir. Yeni bir yaşamı ve yeni bir üniversiteyi kurabileceğimizi biliyoruz. “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!” diyerek seni de yarınlarımız için kavgayı büyütmeye çağırıyoruz!

 

20.08.2023

TKH Gençliği 

 

 

WhatsApp