0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Gençlik 1 Mayıs’ta, İşçi Sınıfının Safında!
Gençlik 1 Mayıs’ta, İşçi Sınıfının Safında!

2023 1 Mayıs’ı, Türkiye siyasetinin içinden geçtiği en önemli dönemeçlerden birine denk düşüyor. Kapitalizmin insanlık düşmanı yapısı ve krizlerinin üzerine 21 yıllık AKP iktidarının yarattığı tahribat, yaklaşan seçimlerle birlikte bir kere daha gözler önüne serilmiş durumda. Emekçileri her gün sömüren, katleden ve yalnızlaştıran bu düzen, 6 Şubat’ta yaşadığımız 11 ili etkileyen depremlerle birlikte kendini bir kez daha ifşa etmiş oldu. Doğal bir afet olan depremi; milyonlarca insanımızı etkileyen bir faciaya dönüştürenin kâr odaklı sermaye iktidarı olduğunu biliyoruz. Depremin öncesinde gereken önlemleri almayanlar, depremden sonra da ihtiyaçlarımıza koşmak yerine il il gezip helallik istediler. Halkın taleplerini seçim ekseninden öte değerlendiremeyenlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!

AKP’nin sıcak paraya bağımlı inşaat odaklı ekonomisi sonucunda; yüz binlerce emekçiye ev diye mezar satılmasına göz yumuldu. Fakat yalnızca bu depremde ölmedik: iş cinayetleriyle, töre cinayetleriyle, kadın cinayetleriyle, çocuk istismarlarıyla, liyakatsiz atamalarla, tarikat yurtlarındaki baskılarla, açlıkla, sömürüyle bizleri her gün öldüren bir düzende yaşıyoruz. İçinden geçtiğimiz ekonomik kriz dönemi, bu düzenin yarattığı işsizlik ve geleceksizliği her boyutuyla önümüze koyuyor. Hâkim olan umutsuzluk; gençleri yurtdışına gitmeye ve başka çareler aramaya itiyor. Ne ‘giderlerse gitsinler’ diyenlere ne de memleketimizi terk etmeye mahkûm edenlere boyun eğeceğiz! Bizleri çaresizliğe iten bu düzeni kapı dışarı edeceğiz!


Kapitalizmden ve onun temsilcisi olan AKP iktidarından kurtuluşun; örgütlü mücadeleden geçtiğini biliyoruz. 1 Mayıs; bu örgütlülüğün herkes açısından görüldüğü en önemli mücadele günüdür. Bizlere yalnız, çaresiz olmadığımızı gösteren alanlara komünistlerin sahip çıkması özel bir anlam ifade etmektedir. İşçi sınıfının örgütlü bir mücadele sürdürdüğü her süreç, insanlığın hanesine yazılmıştır. Bu 1 Mayıs ise yaklaşan seçimlerde hem iktidara hem de bizlere umut olarak pazarlanan düzene karşı sesimizi güçlü bir şekilde duyurmanın yeridir. Bizler buradayız; insanca bir yaşam, eşitlikçi bir düzen kurulana kadar mücadelemiz sürecek.

Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi 2023 1 Mayıs’ında da gençliğin özel bir yeri bulunuyor. İşçi bayramı olarak kutlanan bugün, yalnızca işçiler için değil; bir sınıf olarak işçi sınıfının tüm kesimleri açısından bir mücadele günü olarak değerlendirilmeli. Gençlik, ideolojik olarak kuşatılmaya ve burjuvazi tarafından kapsanmaya çalışılsa da işçi sınıfı mücadelesinin bir parçasıdır ve 1 Mayıs alanında yeri hazırdır. Gelecek biziz; bizleri çaresiz bırakan ve yalnızlaştıran bu düzenin ise geleceğimizde yeri yoktur! Geleceğimizi kazanmak için 1 Mayıs’a!

Kurtuluş; bizleri her gün katleden bu düzenin karşısında işçi sınıfının iktidarını kurmaktan yani; adlı adınca sosyalizmden geçiyor. En acımasız halini ortaya çıkarmaktan çekinmeyen, insanlığa bir gelecek vaat edemeyen kapitalizme karşı Orak Çekiçli bayrağımız, bu 1 Mayıs’ta da gençliğin omuzlarında yükselecektir. Yarına umudu taşıyalım, eşit ve özgür bir düzeni hep birlikte kuralım. Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Orak çekiçli bayrağımız başta İstanbul Maltepe, Ankara ve İzmir olmak üzere bulunduğumuz tüm illerde 1 Mayıs alanlarında yükselecek. Tüm gençliği 1 Mayıs’ta Türkiye Komünist Hareketi saflarında, sınıfının yanında mücadeleye çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs!

TKH Gençliği
25.04.2023
WhatsApp