0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

İnsanlığın kurtuluşu için orak çekiç yukarı!
İnsanlığın kurtuluşu için orak çekiç yukarı!

Stalin önderliğindeki Kızıl Ordu’nun ve Sovyet halklarının Nazi Almanya’sına karşı nihai zaferinin yıl dönümünü kutluyoruz!

9 Mayıs Büyük Zaferi’nin yıldönümünde, sadece onlarca ülkeyi işgal ederek emekçi halkların üzerine karabasan gibi çöken, milyonlarca insanı toplama kamplarında, gaz odalarında acımasızca katleden Nazi barbarlığını değil onun arkasındaki güçleri de unutmuyoruz, unutturmayacağız!

Büyük Ekim Devrimi’nin insanlığa armağan ettiği Sovyet iktidarını yok etmek, dünya işçilerinin ve ezilen halkların emperyalizme, kapitalizme ve sömürgeciliğe karşı mücadelelerinde yön gösteren bu kutup yıldızını ortadan kaldırmak için Hitler’i, Mussolini’yi, Franco’yu ve daha nicelerini palazlandırıp iktidara taşıyan uluslararası sermaye, dün olduğu gibi bugün de işçi sınıfına ve ilerici insanlığa karşı faşizmin ve her türlü gericiliğin arkasında durmakta, sırtını sıvazlamakta, yeni katliamlar için ortalığa salmaktadır.
Latin Amerika’da karşı devrimci kontraların, Ortadoğu’da Taliban’ın, El Kaide’nin, IŞİD’in ve diğer cihatçı çetelerin, Ukrayna’da Banderacı Neo-Nazilerin iplerini oynatan, kâh perde arkasından kâh aleni biçimde silahlandıran, ABD emperyalizminin başını çektiği uluslararası sermayenin kanlı ellerinden başkası değildir!

Türkiye’de de katliamlarla terör estiren MHP’li faşistlerin ve Cumhuriyetin ilerici referanslarından geriye ne kalmışsa tümünü ortadan kaldırarak ülkemizi siyasal İslam’ın koyu karanlığına sürüklemeye çabalayan AKP gericiliğinin perde gerisindeki uluslararası destekçilerin, finansörlerin, şakşakçıların kimler olduğunu işçi sınıfımız ve emekçi halkımız gayet iyi bilmektedir.

ABD ve NATO emperyalizmi, uluslararası sermayenin dünyanın her yerinde faşizmin ve gericiliğin arkasındaki rolünü gözlerden kaçırmak ve bugün Ukrayna’daki Neo-Nazi çetelerin katliamlarına verdikleri aşağılık desteği aklamak için Nazi Almanya’sı ile Sovyetler Birliği’ni, Hitler ile Stalin’i utanmazca aynı kefeye koyarak karalamaya çabalamaktadır.

Oysa Moskova önlerinde, Leningrad kuşatmasında, Kursk, Orel, Dinyeper, Vistula, Oder, Sivastopol ve nice diğer savaşlarda ve elbette ki Stalingrad’da Hitlerci işgal ordularına karşı muazzam fedakârlıklarla direnen ve nihayet insanlığa faşizme karşı 9 Mayıs Büyük Zaferi’ni armağan ederek Berlin’e orak çekiçli bayrağı diken Sovyet işçi ve emekçileri, emperyalizmin bütün bu beyhude karalama çabalarına rağmen, dün olduğu gibi bugün de dünya halklarına umut vermeyi sürdürmektedir.

Türkiye komünistleri olarak başta yoldaş Stalin olmak üzere Sovyet halkının bu büyük zaferine katkı koyan, faşizmi yenilgiye uğratarak insanlık tarihinin en kanlı savaşına son veren kahramanların hatırası önünde eğiliyor, dünyayı bir kez de Türkiye’den sarsma azim ve kararlılığımızı yineliyoruz!

WhatsApp