0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

Sen susacaksın yobaz! Boynukalın Marmara'dan Defol!
Sen susacaksın yobaz! Boynukalın Marmara'dan Defol!

AKP'nin Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in karma eğitimi tartışmaya açan aşağılık sözlerinden sonra yobazlar karma eğitime saldırmak için tek tek sıraya girdi. Sık sık laiklik aleyhine sarf ettiği sözlerle gündeme gelen Ayasofya eski imamı olarak bilinen ve aynı zamanda Profesör ünvanıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Mehmet Boynukalın da bunu fırsat bilerek sıraya girdi ve karma eğitime saldırma cüretinde bulundu.

"Laiklik kız çocuklar için ayrı okul açılmasına engel oluyorsa o laikliği kaldırmak gerekir." sözleriyle tasfiye ettikleri laikliğin ölüsüne dahi katlanamadıklarını gösteren bu yobazın üniversitede kendine hoca diye yer buluyor olması akademinin içerisinde bulunduğu çöküşü gözler önüne sermektedir.

Diğer yandan eğitimin gericileşmesi ve ülkemizde yaşanan dinselleşmeyle beraber karma eğitimin sistematik bir şekilde karşıya alınması tehlikenin boyutunu göstermektedir.

Laikliğin ve karma eğitimin kız çocuklarının okula gitmesinin önünde bir engel olduğunu iddia edenler, tarikat ve cemaatlere ait kuran kurslarında,  yurtlarda, medreselerde yaşanan çocuk istismarını görmezden gelmektedir.

Küçücük yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısı binlerle ifade edilemeyecek durumdadır. Üstüne üstlük bu yobaz güruh ve temsilcileri bugün kız çocukları üzerinden hamaset yapmaktadır.

Kız çocuklarının eğitim hakkını gasp eden yine bunlardır!

Üstelik çocukların bu karanlık zihniyete kalkan edilmesi, çocuk istismarının bir başka boyutudur.

Din tacirliği yapan medrese hocalarının, toplumsal yaşam ve eğitim sistemi hakkında konuşmaya ehliyeti yoktur. O ehliyet bu ülke kurulurken hilâfete karşı mücadele verilerek ellerinden alınmıştır.

Üstelik bilimin yuvası olması gereken üniversitelerimizin yobaz yuvası haline getirilmesi de AKP'nin sandığı kadar kolay olmayacaktır. Marmara Üniversitesi Mehmet Boynukalın'ı derhal görevden almalıdır.

Bilinmelidir ki gençliğin aydınlanmacı aklı ve bu ülkenin ilerici birikimi, bir avuç asalak yobazdan büyüktür! Laikliğe saldıran gericiler ve onların sözcüleri sesini kesmelidir, haremlik selamlık eğitime ve gericiliğin palazlanmasına geçit verilmeyeceği bilinmelidir!

Tüm Marmara Üniversitesi öğrencilerini, yobazın karanlığına karşı laiklik mücadelesini yükseltmeye üniversiteye ve memlekete sahip çıkmaya çağırıyoruz!

 

TKH Gençliği Marmara Üniversitesi 

14.07.2023

WhatsApp