0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

İstibdat rejiminde hak, adalet ve hukuk da yoktur!
İstibdat rejiminde hak, adalet ve hukuk da yoktur!
Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında ortaya çıkan çelişki ve ikilik, 21 yıllık AKP iktidarının ülkeyi getirdiği yeri göstermesi bakımından şaşırtıcı değildir.
 
Ortadaki tablo, AKP eliyle yaratılmıştır. Yargıyı siyasetin aparatı ve sopası olarak kullanmak AKP’nin FETÖ’den devraldığı bir yöntemdir.
 
AYM kararlarının yok sayılması, aslında Anayasa'nın yok sayılmasından başka bir şey değildir. Bu durum AKP’nin anayasal düzeni değiştirmekte olan bir parti olduğu gerçeğini gösteren bir başka örnektir.
 
AYM kararları uzunca bir süredir AKP tarafından zaten yok sayılmaktadır. Bu anlamıyla bugün Türkiye’de Anayasa askıya alınmış durumdadır. Bununla birlikte bizzat AYM tarafından bile Anayasa hükümlerinin görmezden gelindiği geçmiş örnekler düşünüldüğünde, 21 yıllık AKP iktidar sürecinin sonunda Türkiye’nin bir hukuk devleti olma nosyonunun adım adım ortadan kaldırıldığı da görülecektir.
 
Ortadaki tablo açıktır: 21 yıllık AKP iktidarı bir istibdat rejimi olarak hukuk devletini de ortadan kaldırmıştır.
 
Yargıda rüşvet ve yolsuzluk gerçeğinin ayyuka çıktığı bu dönem, aynı zamanda bağımsız ve tarafsız yargının da olmadığının açık gerçeğidir olarak karşımızdadır.
 
Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan, Anayasayı askıya alan ve “hukuk normu” içinde kalmaya çalışan AYM üyelerini bile içeri atmaya kalkışan bir AKP iktidarının, yeni Anayasa önerisinin ne anlama geldiği herkes için belli olmalıdır.
 
Meclisi tasdik kurumuna indirgeyen, yargıyı siyasetin sopası haline dönüştüren, Anayasayı askıya alan bu rejim sonuna kadar sınıfsal, dinci ve baskıcı bir rejimdir.
 
Mesele siyasidir. Amaç Gezi’yi cezalandırmaktır.
 
Ancak herkes biliyor ki, Gezi direnişi, ülke tarihinin en büyük halk hareketi olarak baskıya ve gericiliğe karşı halkın en meşru hak mücadelesidir. Gezi tutsakları suçsuz ve haksız bir biçimde tutsak edilmişlerdir. Bugün Yargıtay’ın AYM kararlarını bile karşıya almak zorunda kalması özünde bu gerçekten ve korkudan kaynaklanmaktadır.  
 
 
WhatsApp