0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

İstibdat rejiminden kurtuluş emekçilerin ortak devrimci mücadelesinde
TKH'den Kobani Davası kararlarına ilişkin açıklama:
İstibdat rejiminden kurtuluş emekçilerin ortak devrimci mücadelesinde

Kobani Davası’nda mahkemenin verdiği ağır kararlar açık bir şekilde siyasi kararlardır ve ülke tarihine yargının sopa olarak kullanılmasının yeni bir örneği olarak geçmiştir.

Bu açıdan, yargı sopasıyla verilen bu siyasi kararlar kabul edilemez.

Mafya-çete-tarikat-müteahhit devleti kuran ve yeni rejimi böyle yargı kararları üzerine inşa eden AKP-MHP iktidarından hukuk normlarına saygı göstermesini beklemek mümkün değildir. Bugün yargı, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını yok sayanları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na atayanların elinde siyasi bir araçtan başka bir şey değildir.

AKP’nin “12 Eylül Anayasası’na karşı sivil anayasa” propagandasıyla gündeme getirdiği yeni anayasa hedefi, işte böylesi bir istibdat rejiminin anayasası anlamına gelmektedir. Kobani Davası karaları ile birlikte bu durum bir kere daha tescillenmiştir.

Mahkemenin verdiği kararlar aynı zamanda AKP’den demokratik bir açılım ve normalleşme süreci beklenemeyeceğinin göstergesi olmuştur. Seçimlerden önce Kürt sorununun çözümünde Erdoğan ve AKP’ye yönelik beklenti içinde olmak ve seçimlerden sonra normalleşme adı altında Türkiye’de yeni bir sürecin başlayacağını varsaymak karşılıksız bir politik beklenti olarak mahkeme duvarına çarpmış bulunmaktadır.

Türkiye’nin özgür, eşit ve aydınlık yarınları ancak bütün emekçilerin ortak devrimci mücadelesinin eseri olacak, istibdat rejiminin yenilmesinin yolu da buradan geçecektir.

WhatsApp