Basın Açıklamaları

23 Nisan, emperyalist işgale ve işbirlikçi saltanatçılara karşı verilen yanıttır!

23 Nisan, emperyalist işgale ve işbirlikçi saltanatçılara karşı verilen yanıttır!

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu, ülkemizin emperyalist işgale ve işbirlikçi saltanat rejimine karşı verilen yanıttır. 23 Nisan’ın ve TBMM’nin kuruluşunun 100. yıldönümü bu tarihi gerçekler anılmadan kutlanamaz!

100 yıl önce dönemin emperyalist güçleri, İngiltere, Fransa ve İtalya ülkemizi paylaşmak için anlaşmış, başkent İstanbul işgalci emperyalist askerlerin postalı altında 5 yıl kalmıştır. Bütün devlet kurumlarının ve İstanbul’da bulunan Meclis’in işgalci emperyalist güçler tarafından basılması, halk temsiliyetini üstlenen Meclis’in Ankara’da kurulmasına yol açmış, emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesinin yeni adresi olmuştu.

Emperyalist işgal sırasında gerek Osmanlı saltanatı ve gerekse şeyhülislamlık, emperyalist işgale sessiz kalmış, onay vermiş ve ulusal kurtuluş mücadelesinin karşısında yer alarak emperyalist işgalin saflarında olmuşlardır. Bu açıdan 23 Nisan tarihi aynı zamanda saltanata ve işbirlikçilere karşı verilen yanıtın da tarihidir!

100 yıl sonra bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kez Amerikan işbirlikçisi ve saltanat ile hilafet heveslisi FETÖ’cüler tarafından bombalanmış, yine Osmanlıcı AKP iktidarı tarafından Meclis devre dışı bırakılarak padişahlık heveslisi tek adam rejimine teslim edilmek istenmektedir.

23 Nisan, emperyalist işgale ve saltanatçılığa karşı verilmiş yanıttır ve bugün 23 Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin 100. Kuruluş yıldönümünde emperyalizme ve tek adam rejimine karşı mücadele yükseltilmelidir.

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

To Top